Öğrenci Katılımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu; yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi sistemine katılımlarının arttırılması, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite güvencesi süreçlerinin içselleştirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla 01 Ekim 2019 tarihinde Kurul kararı ile oluşturulmuştur.Komisyonun temel görevleri şunlardır:

 • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını arttırmak,
 • Akademik yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlayarak en geç Kasım ayı içindeki toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunmak,
 • Kurul Başkanının bilgisi, Komisyon Başkanı ve Koordinatörün planlaması dahilinde ulusal ve uluslararası düzeydeki kalite çalışmalarına katılmak ve diğer öğrencilerin de katılımını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Kurul tarafından yürütülen değerlendirme programlarında yer alacak değerlendirici adayı öğrencileri Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonuna önermek,
 • Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin arşiv oluşturarak yıl sonunda Kurula sunmak,
 • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak yıl sonunda Kurula sunmak ve Durum Raporunun ilgili kısmının yazımına katkıda bulunmak.
Komisyon çalışmaları birimler aracılığıyla yürütülmektedir. Birimler ve birimlerde görev alan komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir.
Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Birimi
 • Esra KÖYÖNÜ
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Evra GÜRBÜZ
 • Ezgi AYAR
 • Meliha TAŞDEMİR
Uluslararası İlişkiler Birimi
 • Melike GÜLAY
 • Aslı ÖZMUTLU
 • Berkay TARIM
 • Evra GÜRBÜZ
Program Akreditasyonu Birimi
 • Mehmet Sezer ALTUN
 • Esra KÖYÖNÜ
 • Meliha TAŞDEMİR
 • Yusuf POLAT
Kalite Toplulukları Birimi
 • Aslı ÖZMUTLU
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Mehmet Sezer ALTUN
Arşiv ve Yayın Birimi
 • Ezgi AYAR
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ
 • Berkay TARIM
 • Melike GÜLAY
 • Yusuf POLAT

E-posta adresi: ogrenci@yokak.gov.tr
Instagram Adresi: @kaliteelcisi
Twitter Adresi: @kaliteelcisi