Öğrenci Katılımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu; yükseköğretim öğrencilerinin kalite güvencesi sistemine katılımlarının arttırılması, yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite güvencesi süreçlerinin içselleştirilmesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların yürütülmesi amacıyla 01 Ekim 2019 tarihinde Kurul kararı ile oluşturulmuştur.Komisyonun temel görevleri şunlardır:

 • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını arttırmak,
 • Akademik yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetleri planlayarak en geç Kasım ayı içindeki toplantısında görüşülmek üzere Kurula sunmak,
 • Kurul Başkanının bilgisi, Komisyon Başkanı ve Koordinatörün planlaması dahilinde ulusal ve uluslararası düzeydeki kalite çalışmalarına katılmak ve diğer öğrencilerin de katılımını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmek,
 • Kurul tarafından yürütülen değerlendirme programlarında yer alacak değerlendirici adayı öğrencileri Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Komisyonuna önermek,
 • Gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin arşiv oluşturarak yıl sonunda Kurula sunmak,
 • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlayarak yıl sonunda Kurula sunmak ve Durum Raporunun ilgili kısmının yazımına katkıda bulunmak.
Komisyon çalışmaları birimler aracılığıyla yürütülmektedir. Birimler ve birimlerde görev alan komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir.
Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Birimi
Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır: 1) Komisyon faaliyetlerini tanıtmak ve duyurmak, 2) Komisyon faaliyetleri ile ilgili haberleri hazırlamak ve paylaşmak, 3) Komisyonun paydaşları ile etkili iletişim kurmak.
 • Meliha TAŞDEMİR (Birim Lideri)
 • Berkay TARIM
 • Evra GÜRBÜZ
 • Melike GÜLAY
 • Yusuf POLAT
Uluslararası İlişkiler Birimi
Uluslararası İlişkiler Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır: 1) Uluslararası kuruluşların yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarını takip etmek, 2) Komisyonun uluslararası ilişkilerini takip etmek ve iş birlikli çalışmalar planlamak, 3) YÖKAK'ın uluslararası paydaşlarının faaliyetlerini takip etmek, gelişmeler hakkında Komisyonu bilgilendirmek.
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ (Birim Lideri)
 • Berkay TARIM
 • Evra GÜRBÜZ
 • Melike GÜLAY
Program Akreditasyonu Birimi
Program Akreditasyonu Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır: 1) Yükseköğretim öğrencilerini program akreditasyonu süreçleri hakkında bilgilendirmek, 2) Program akreditasyonu süreçlerine yönelik öğrenci katılımına rehberlik etmek, 3) Ulusal program akreditasyonu kuruluşlarının öğrenci katılımı faaliyetlerini takip etmek ve Komisyonu bilgilendirmek.
 • Aslı ÖZMUTLU (Birim Lideri)
 • Berivan ÇİÇEK
 • Esra KÖYÖNÜ
 • Ezgi AYAR
Kalite Toplulukları Birimi
Kalite Toplulukları Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır: 1) Kalite topluluklarının kurum iç kalite güvencesi sistemine katkıda bulunmalarına rehberlik etmek, 2) Ulusal kalite toplulukları listesi güncellemek ve çalışmaları takip etmek, 3) Kalite topluluklarıyla iş birlikli faaliyetler düzenlemek.
 • Yusuf POLAT (Birim Lideri)
 • Berivan ÇİÇEK
 • Ezgi AYAR
 • Meliha TAŞDEMİR
Arşiv ve Yayın Birimi
Arşiv ve Yayın Biriminin görev ve sorumlulukları şunlardır: 1) Komisyon faaliyetlerini kayıt altına almak ve arşiv oluşturmak, 2) Komisyonun yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve yayımlamak, 3) Yükseköğretimde kalite güvencesine öğrenci katılımına ilişkin araştırmalar yürütmek ve sonuçlarını yayımlamak.
 • Esra KÖYÖNÜ (Birim Lideri)
 • Ahmet Kayhan KORKUSUZ
 • Aslı ÖZMUTLU
 • Evra GÜRBÜZ
 • Melike GÜLAY

E-posta adresi: ogrenci@yokak.gov.tr
Instagram Adresi: @kaliteelcisi
Twitter Adresi: @kaliteelcisi