Öğrenci Katılımı

Yükseköğretim Kalite Kurulu(YÖKAK) Öğrenci Komisyonu, 1 Ekim 2019 tarihinde aldığı karar yükseköğretim alanında kalite kültürünün yaygınlaştırılması, kalite süreçlerinin içselleştirilmesi ve öğrencilerin kalite güvencesi sistemine katılımlarının artırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütmek amacıyla oluşturulmuştur. Komisyonun temel görevleri şunlardır:

  • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
  • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Öğrenci değerlendirici havuzunda yer alacak öğrenci değerlendirici adaylarını belirlemek üzere Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu’na öneride bulunmak,
  • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlamak ve Kurul’a sunmaktır.
Tanıtım, İletişim ve Bilgilendirme Birimi
Uluslararası İlişkiler Birimi
Program Akreditasyon Birimi
Öğrenci Kalite Toplulukları Birimi
Arşiv ve Yayın Birimi

E-posta adresi: ogrenci@yokak.gov.tr
Instagram Adresi: @kaliteelcisi
Twitter Adresi: @kaliteelcisi