Sevgili yükseköğretim öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 05-20 Şubat 2021 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitimi” düzenlenecektir. 

  • İlki 05-06 Şubat 2021, ikincisi 11-12 Şubat 2021 ve üçüncüsü 19-20 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. 
  • Eğitimlere; başvuru tarihinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans/lisans/lisansüstü programına kayıtlı, öğrenime aktif bir şekilde devam eden öğrenciler başvurabilir.
  • Eğitim için 80 kişilik kontenjan bulunmaktadır. 
  • Eğitim toplam 9 saatten oluşmaktadır. Katılımcıların eğitime aktif katılmaları beklenmektedir. 
  • Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verecek ve bu kişiler başvuru yapmaları halinde öğrenci değerlendirici havuzuna dâhil edileceklerdir (Not. Havuza dahil olan öğrencilerin, değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni almaları gerekmektedir. Bu eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması/mezun durumda olmamaları gerekmektedir). 
  • Katılımcılar belirlenirken kurum, cinsiyet, derece, program dağılımları ile bölgesel dağılım dikkate alınmaktadır.

Kayıt olmak için tıklayın.

Eğitim programı için tıklayınız.