Sevgili yükseköğretim öğrencileri,

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının sağlanması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında yetkinlik kazandırmak amacıyla 26 Şubat-09 Mart 2022 tarihleri arasında “Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP’22)” düzenlenecektir. 

  • Dört farklı tarihte gerçekleştirilecek olan eğitimlerin ilki 26-27 Şubat 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. İkinci eğitimin tarihi 01-02 Mart 2022’dir.
  • Eğitimlere; başvuru tarihinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans/lisans/lisansüstü programına kayıtlı, öğrenime aktif bir şekilde devam eden öğrenciler başvurabilir.
  • Yapılan başvurular üniversite, öğrenim düzeyi, cinsiyet, bölgesel ve program çeşitliliği gibi kriterlerdeki denge gözetilerek değerlendirilecek; kontenjan kapasitesi doğrultusunda da katılımcı sayısı belirlenecektir (Önemli not: Başvuru formunun doldurulmuş olması eğitime kesin kayıt yapıldığı anlamı taşımamaktadır.)
  • Katılımcılar sadece kayıt yaptırdıkları tarihteki eğitime dahil olabilirler. Başvuru yapılan tarihteki eğitim katılımcıları arasında yer alınamayan durumda 3. ve 4. hafta yapılacak eğitimlere yeniden başvuru yapılabilir. 
  • Katılımcıların eğitime aktif katılmaları beklenmektedir. 
  • Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek ve bu kişiler başvuru yapmaları halinde öğrenci değerlendirici havuzuna dâhil edileceklerdir.
  • (Not. Havuza dahil olan öğrencilerin, değerlendirici olmak için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından düzenlenen Değerlendirici Eğitimi’ni almaları gerekmektedir. Değerlendirici Eğitimi alan öğrencilerin değerlendirici olabilmeleri için öğrencilik durumlarının devam ediyor olması/mezun durumda olmamaları gerekmektedir.)
  • Eğitimlerin tarihlerine ilişkin duyurular www.yokak.gov.tr adresi ve @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Kayıt olmak için tıklayınız.

01-02 Mart 2022 Eğitim Programı için tıklayınız.

Not: Eğitime bir kez katılmak yeterlidir. Daha önce YÖKAK Kalite Elçisi Eğitimi’ne katılmış ve katılım belgesi almış öğrenciler başvuru yapmamalıdır.