Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) 2023 Şubat ayı Kurul Toplantısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversitelere ilişkin birtakım kararlar alındı.

YÖKAK’ta 22 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılı İzleme Programı kapsamına alınmış ve depremlerden etkilenen İskenderun Teknik Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Sanko Üniversitesinin izlemeleri, 2023 yılı İzleme Programı kapsamında devam edilip edilmeyeceğine dair üniversite yönetimlerinden alınacak niyet beyanlarına göre belirlenecek. Devam etme yönünde beyan bildiren üniversitelerin izlemeleri 2023 yılı içinde yapılacak. Devam etmeme yönünde görüş bildiren üniversitelerin izlemeleri ise 2024 yılı İzleme Programı kapsamına alınacak. 

2023 yılı Ara Değerlendirme Programı kapsamında olan Gaziantep Üniversitesinin ara değerlendirmesi, üniversitenin niyet beyanına göre 2023 yılı ya da 2024 yılı içinde yapılabilecek. 

17 Üniversitenin KİDR Yazım Tarihi Ertelendi

Toplantıda deprem bölgesinde bulunan illerdeki üniversitelerin 2022 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) son yazım tarihi de 30 Haziran 2023 olarak belirlendi. KİDR son yazım tarihi uzatılan üniversiteler ise şöyle: 

“Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi.”