ANKARA – Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı (YÖKAK)’ın, Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Uluslararası Ağı (INQAAHE)’na üyeliği onaylandı. Son bir ayda gerçekleşen ENQA, APQN, CHEA (CIQC) ve INQAAHE üyeliği ile Kalite Kurulu,  Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası tanınırlığına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. 

1991 yılında faaliyete geçen INQAAHE alanındaki en köklü kalite ajans çatı kuruluşu olarak tanınmaktadır. Kuruluşun üyeleri yükseköğretimde kalite uygulamalarının teorik ve pratik alanda uygulayan kalite ajanslarından oluşmaktadır.

INQAAHE Ağı aynı zamanda iç ve dış kalite güvencesinde iyi uygulama örneklerini; Guidelines for Good Practice (GGP) adlı standardı ile desteklemektedir. Bunun yanında kalite araştırmaları konu başlığında lisansüstü çalışmalar, araştırma olanakları ve kurslar sunan Marjorie Peace Lenn Center INQAAHE ağının çatısı altında faaliyet yürütmektedir. 

INQAAHE üyelik çalışmalarımıza özveri ile katkı sunan Kurul üyelerimize, danışmanlarımıza, tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyor, üyelik sürecinin Türk yükseköğretim sistemine hayırlı olmasını diliyoruz.