ANKARA - British Council Küresel Ağ Direktörü Charlie Walker, Ülke Direktör Vekili Nilgün Yalçın ve Eğitim Direktörü Ayşen Güven, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

İki kurum arasında yürütülebilecek ortak çalışmalara ilişkin iş birliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, YÖKAK ve British Council arasında geçmişte ortak yapılan çalışmalar da değerlendirildi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten YÖKAK ile Birleşik Krallık’ın eğitim fırsatları ve kültürel ilişkilerden sorumlu uluslararası kuruluşu olan British Council arasında 2021 yılında bir mutabakat beyanı imzalanmıştı. İki yıllık mutabakat beyanı, kurumlara ortak yarar sağlayan diğer faaliyet alanlarında iş birlikleri yapılmasını da kapsıyor.