Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından lisansüstü eğitim veren enstitüler için kalite güvencesi çerçevesi oluşturmaya yönelik olarak Ankara ve İstanbul’da “Lisansüstü Eğitimde Kalite Güvencesi Çalıştayı” düzenlendi.

YÖKAK tarafından 2022 yılında başlatılan Sağlık Bilimleri Enstitüleri Dış Değerlendirme Programı pilot çalışmasının tüm enstitülere yönelik genişletilmesi kapsamında 20 Ocak 2023 tarihinde YÖKAK’ta düzenlenen çalıştaya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çufalı, YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, YÖKAK akademik uzmanları ile Anadolu, Ankara, Ankara Hacı Bayram Veli, Atılım, Başkent, Bilkent, Çankaya, Dokuz Eylül, Gazi, Hacettepe, Kırşehir Ahi Evran, Konya Teknik, Orta Doğu Teknik, Selçuk ve TED üniversitelerinden enstitü yöneticileri katıldı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmasında, YÖKAK’ın Kurumsal Dış Değerlendirme ve İzleme programları ile yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sisteminin oluşturulması ve dış değerlendirme yapılması için çalıştığını belirterek, Kurulun bu konuda örgütsel yapısının güçlendirilmesi ve kapasite inşa edilmesi çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti. YÖKAK olarak yükseköğretimde kalite güvencesi alanında lisansüstü programlar düzeyinde neler yapılabileceği konusunda da bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Prof. Dr. Kar, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim veren enstitülerin eğitim-öğretim ve Ar-Ge gibi alanlarda büyük rol oynadığını, sağlık bilimleri enstitüleri özelinde pilot uygulama olarak başlattıkları çalışmanın tüm enstitüleri kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini ve çalıştayın da bu kapsamda düzenlendiğini söyledi.

YÖKAK Kurul Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu da lisansüstü eğitim veren enstitülerin geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesi konusundaki önemine işaret ederek, yükseköğretimde kalite güvencesi çalışmalarının sağlık bilimleri enstitülerinde nasıl uygulanacağına yönelik geçtiğimiz yıllarda çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda birtakım ölçütlerin belirlendiğini söyledi. Çalıştay kapsamında bu ölçütlerin tüm enstitülere nasıl uygulanacağı konusunda çalışmalar gerçekleştirileceğini ifade eden Prof. Dr. Arıcıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştayın ikinci ayağı ise İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde 23 Ocak 2023 tarihinde Acıbadem, Akdeniz, Atatürk, Boğaziçi, Fırat, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Medipol, İstanbul Teknik, İstanbul Ticaret, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Koç, Marmara, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Türk-Alman, Sabancı, Sağlık Bilimleri, Sakarya, Yeditepe ve Yıldız Teknik üniversitelerinden enstitü yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.