Yükseköğretim Kalite Kurulunun 2022-2023 akademik yılında YÖKAK Öğrenci Komisyonunda görev yapmak üzere üye belirlemek amacıyla ilan ettiği çağrıya 125 yükseköğretim kurumundan 393 başvuru yapılmıştır. Başvurular “Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurul Öğrenci Üyesi ve Öğrenci Komisyonu Yönergesi” doğrultusunda Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve 33 yükseköğretim kurumundan 38 aday mülakata girmeye hak kazanmıştır. Mülakat Komisyonu tarafından 24 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen mülakata 35 aday katılmıştır.

30 Aralık 2022 tarihli Kurul toplantısında; adayların yükseköğretimde kalite güvencesine ilişkin deneyimleri ve bireysel yeterlikler ile yükseköğretim kurumu ve alan çeşitliliği, öğrenim düzeyi temsiliyeti, cinsiyet dağılımı ve bölgesel dağılım dengesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede alınan karar sonucu oluşan asıl üye ve yedek liste için tıklayınız.

Öğrenci Komisyon üyeliği için Kurulumuz tarafından her yıl açık başvuru çağrısı ile yeni katılım fırsatları sunulacağını bildirir, tüm öğrencilerimize ilgileri için teşekkür ederiz. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı