Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından, yükseköğretimin önemli paydaşlarından olan öğrencilerin yükseköğretimde kalite güvencesi sistemine katılımını sağlamak, kalite kültürünü yaygınlaştırmak ve kalite güvencesi alanında yetkinlik kazandırmak amacıyla düzenlediği “Kalite Elçisi Eğitim Programı (KEP)” tamamlandı.

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen KEP’24-Kalite Elçisi Eğitim Programına, üniversite, öğrenim düzeyi, cinsiyet, bölgesel ve program çeşitliliği gibi kriterlerde denge gözetilerek yapılan değerlendirmeler neticesinde 1460 başvuru arasından 430 öğrenci davet edildi. 87 farklı yükseköğretim kurumundan 234 öğrencinin katılım sağladığı etkileşimli eğitim programın ilki 11-12 Mart 2024, ikincisi ise 18-19 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.  

Öğretim tasarımını, materyal hazırlığını, akran öğretici eğitimini ve koordinatörlüğünü YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Songül Omur’un üstlendiği etkinlikte; YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Erdoğan Taha Akbaş ve Başkan Yardımcısı Ulaş Atıcı, Komisyon üyeleri Berivan Çiçek, Berkay Tarım, Ece Alara Özdarendeli, Fatma Derya Arıkan, Gizem Şahin, Melike Gülay, Nurefşan Acar, Sayibe Baran ise akran öğretici rolüyle görev yaptı.

Her biri 6 modülden oluşan eğitimler, Dr. Öğr. Üyesi Omur’un açış konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından akran öğreticilerin moderatörlüğünde sanal sınıflarda 9 saat süreyle yürütülen programda; YÖKAK ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu hakkında bilgilendirme, yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerine öğrenci katılımının önemi, YÖKAK’ın değerlendirme süreçlerine ilişkin temel kavramsal bilgilendirme, YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarı, KİDR hazırlama ve değerlendirme süreçleri hakkında etkileşimli grup çalışmalarına yer verildi. İki gün süren programının ilk gününün bitiminde katılımcılara öğrenilenleri pekiştirmeye yönelik sorumluluklar verilirken, ikinci günün sonunda ise bir değerlendirme sınavı gerçekleştirildi. 

Eğitimlerde, moderatörlüğünü Komisyon üyesi öğrencilerin yürüttüğü YÖKAK Değerlendiricisi öğrencilerin ve Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Uzman Havuzu üyesi öğrenci değerlendiricilerin deneyimlerini paylaştıkları bir modüle de yer verildi. Kendi kurumunda kalite güvencesi sistemine katkı sağlayan, YÖKAK değerlendirici takımlarında yer alan ve Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Kalite Güvencesi Öğrenci Havuzu üyesi olan öğrencilerin konuşmacı olarak yer aldığı bu modülde; bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Programlar, genel değerlendirmenin yapılması ve geri bildirim anketlerinin yanıtlanmasıyla sona erdi. Eğitime aktif katılan, pekiştirme çalışmalarını tamamlayan, eğitim sonunda yapılan sınavda başarı gösteren katılımcılar Komisyonu kararı ile katılım belgesi almaya hak kazandı. 

YÖKAK Öğrenci Komisyonu’nun program ve çalışmaları ile ilgili duyurularına @kaliteelcisi sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.