Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 13 Kasım 2023 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilere farkındalık kazandırmak ve kalite çalışmalarına aktif katılmalarını sağlamak için “Kalite Güvencesi Kültürünün İnşasında Yükseköğretim Öğrencilerinin Rolü” konulu seminer gerçekleştirildi.

Komisyon tarafından düzenlenen 48’nci seminere MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celal Ateş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Kalite Komisyonu Üyesi Öğr. Gör. Kemal Yüce Kutucuoğlu ve MSKÜ öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personel de dinleyici olarak katıldı.

YÖKAK Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Aslı Özmutlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı ve 200 dinleyicinin bulunduğu seminerde katılımcıların soruları da yanıtlandı. Konuşmacılara teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.