Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 20 Kasım 2023 tarihinde kalite kültürü hakkında farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin çalışmalara aktif katılımlarını sağlamak amacıyla “Kalite Güvencesi Kültürünün İnşasında Yükseköğretim Öğrencilerinin Rolü” konulu seminer serisinin 49’uncusu Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) gerçekleştirildi.

Seminerde YÖKAK Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ ile YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Melike Gülay konuşmacı olarak yer aldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversitenin kalite süreçleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Seminerin moderatörlüğünü ise KOÜ Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Esen üstlenirken, KOÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Öğüt ve Prof. Dr. Mehmet Yıldırım da dinleyici olarak katılım sağladı.

Nitelikli bir eğitime ulaşmak için öğrencilerin sorumluluklarının neler olduğunun anlatıldığı seminerde 595 katılımcı yer aldı. Seminere öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personel de büyük ilgi gösterdi. Öğrencilerin kalite süreçleri ile ilgili sorularının da cevaplandığı seminer, konuşmacılara teşekkür belgesinin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.