Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından “İç Kalite Güvencesi Sisteminin Etkin Paydaşı: Öğrenciler” isimli çalıştay serisinin 15’incisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Kalite Topluluğu üyeleriyle 14 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Etkinlik, içerikleri hazırlayarak süreçte eğitmen olarak yer alan YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ ile akran öğretici rolüyle etkinlikte yer alan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyesi Aslı Özmutlu’nun katılımlarıyla yürütüldü.

Üniversitenin çeşitli fakültelerinden ve topluluk üyesi olan 32 öğrencinin yer aldığı, öğrencilerin kalite güvencesine ilişkin bilgilerini pekiştirmeyi ve yükseköğretimde kalite güvencesinin önemli parçası olan öğrencinin itici gücünü fark etmelerini amaçlayan çalıştayda; öğrenciler kendilerine verilen yönergeler doğrultusunda grup çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlanan afişler grup üyeleri tarafından tüm katılımcılara sunuldu.

Çalıştay, öğrencilerin etkinlik hakkındaki değerlendirmelerinin alınması, katılım belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.