Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından yükseköğretimde kalite güvencesi süreçlerinin öğrenciler tarafından içselleştirilmesini, öğrencilerin kalite süreçlerine dahil olmasını ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını amaçlayan “İç Kalite Güvencesi Sisteminin Etkin Paydaşı: Öğrenciler” isimli çalıştay serisinin 14’üncüsü, Koç Üniversitesi KUality Topluluğu üyeleriyle gerçekleştirildi.

9 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve 13 öğrencinin yer aldığı çalıştay, içerikleri hazırlayarak süreçte eğitmen olarak yer alan YÖKAK Akademik Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ ile akran öğretici rolüyle etkinlikte yer alan YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkanı Erdoğan Taha Akbaş ve Başkan Yardımcısı Ahmet Kayhan Korkusuz’un katılımlarıyla yürütüldü.

Öğrencilerin etkinliklere aktif katılım gösterdiği çalıştayda, öğrenciler kendilerine verilen yönergeler doğrultusunda grup çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlanan afişler grup üyeleri tarafından tüm katılımcılara sunuldu.

Çalıştay, öğrencilerin etkinlik hakkındaki değerlendirmelerinin alınması, katılım belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.