Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu, 2 Kasım 2023 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesinde yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilere farkındalık kazandırmak ve kalite çalışmalarına aktif katılmalarını sağlamak için “Kalite Güvencesi Kültürünün İnşasında Yükseköğretim Öğrencilerinin Rolü” konulu seminer serisinin 45’incisi gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun’un moderatörlüğünü yaptığı YÖKAK Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ’ın, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyeleri Melike Gülay ve Esra Köyönü’nün konuşmacı olarak yer aldığı seminere; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir, akademik ve idari personeli ile öğrenciler dinleyici olarak katılım sağladı.

87 katılımcının yer aldığı seminerde dinleyicilerin soruları yanıtlandı ve görüşleri alındı. Konuşmacılara teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ve fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.