Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) yükseköğretimde kalite güvencesi sisteminin önemli paydaşlarından biri olan öğrencilere farkındalık kazandırmak ve kalite çalışmalarına aktif katılmalarını sağlamak için “Kalite Güvencesi Kültürünün İnşasında Yükseköğretim Öğrencilerinin Rolü” konulu seminer serisinin 46’ncısı gerçekleştirildi.

BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve BTÜ öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin dinleyici olarak katıldığı seminerde YÖKAK Uzmanı ve Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Gonca Uludağ, YÖKAK Öğrenci Komisyonu Üyeleri Melike Gülay ve Esra Köyönü konuşmacı olarak yer aldı. 

142 katılımcının yer aldığı seminerde dinleyicilerin soruları da yanıtlandı. Konuşmacılara teşekkür belgesinin takdim edilmesinin ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.