Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından organize edilen Kalite Buluşmalarının ikinci serisi, Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten, aynı zamanda Gelecek Okuryazarlığı UNESCO Kürsü Başkanı olan Prof. Dr. Elif Çepni’nin katkı ve katılımlarıyla “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” başlığı altında gerçekleştirildi.  

Devlet ve vakıf üniversite Rektörlerinin, Rektör Yardımcılarının,  Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) adına görev yapan Değerlendirme Takımı Başkanlarının, YÖKAK yetkililerinin ve Kalite Koordinatörlerinin yoğun katılım gösterdiği çevrimiçi etkinlik, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı.

Başkan Kar, YÖKAK olarak düzenlemiş olduğumuz Kalite Buluşmalarının ikinci serisine katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize ve siz değerli meslektaşlarıma saygı ve şükranlarımı sunarım” diyerek başladığı konuşmasında,  YÖKAK olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, Yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi sistemlerinin desteklenmesi, akreditasyon kuruluşlarının tanınması ve yetkilendirilmesi ile kalite kültürünün yaygınlaştırılması açısından üç temel görevlerinin olduğunu vurgulayarak “kurum olarak gerek öğrenci komisyonumuz tarafından öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerle gerekse üniversitelerimizde kalite güvencesinin oluşturulmasına yönelik üniversitelerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz konferanslarla kalite kültürünün yaygınlaşmasına yönelik üçüncü görevimizi yerine getirmekteyiz” dedi.

Sözlerine 2027 yılına kadar Türkiye’deki tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal akreditasyon programına değerlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek devam eden Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, ”Şu ana kadar yirmi üç üniversitemiz kurumsal akreditasyon programı kapsamına alınmıştır. Bu yıl içinde ise otuz üniversitemiz kurumsal akreditasyon programı kapsamına alındı. Önümüzdeki yıllarda ise bu sayının daha da artmasını beklemekteyiz” şeklinde konuştu.

 Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar’ın konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Elif Çepni “Değişim Yönetiminde Gelecek Senaryolarının Kullanımı” üzerine bir sunum gerçekleştirerek şunları ifade etti: “İletişim ve bilgi teknolojilerindeki değişiklik çok hızlı bir değişime neden olmaktadır. Üniversitelerin toplumun önünde gitmesi gereken kurumlar olduğunu düşünürsek her yıl yeni teknolojiler karşımıza çıkmaktadır. Beklentilerimizin, iş hayatımızın ve günlük hayatımızın değiştiğini gözlemlemekteyiz. Ekonomi ve finans piyasaları giderek daha öngörülmez hale gelmektedir. Çevreci hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlar üzerindeki baskısı artmaktadır. İş dünyası sadece değişmemekte aynı zamanda dönüşmektedir. Bu nedenle üniversitelerimizin stratejik plan hazırlarken artık 5 yıllık sabit amaçlı planlar yerine çok daha uzun vadeli ve değişik senaryoları içeren stratejik plan hazırlamaları daha sağlıklı ilerlemelerine yardımcı olacaktır. Üniversitelerimiz; dünyadaki değişimleri dikkate alan, birçok değişik disiplinin temsil edileceği katılımcı yönetim anlayışı ile gelecekte ortaya çıkabilecek değişimleri çok iyi takip etmelidir." Bu kapsamda bilimsel bilgi, büyük veri ve yaratıcı hayal gücü birleştirilerek tartışılmasının gerekliliğini vurgulayan Çepni, değişik senaryolar üzerinde henüz bu olaylar gerçekleşmeden ve gerçekleştikleri takdirde neler olabileceğine dair çözümlere yönelik hazırlıklar yapılması gerektiğini ifade etti.

Çok sayıda katılımcının söz alarak soru, görüş ve temennilerini iletme fırsatını bulduğu etkinlik, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile katılımcıların anı fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.