Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) 2023 Genel Kurul Toplantısı, kalite güvencesi ve tanınma arasında somut bağlantılar sağlamak amacıyla 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirildi.

En son politika gelişmelerini ve yaklaşımlarını anlama teması odağında düzenlenen toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) adına Uluslararası ilişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi M. Ayşegül Kozak Çakır katıldı. 

İrlanda Kalite ve Yeterlilikler Kurumu (QQI) ile iş birliği içinde düzenlenen ENQA 2023’teki interaktif ara oturumlarda katılımcılar, ENQA'nın Bologna Süreci bakanlarına verdiği mesaja katkıda bulunma, ENQA'nın hedefli inceleme metodolojisi üzerinde düşünme ve geri bildirimde bulunma, ESG 2015’in geleceği ve akademik dürüstlük gibi konularda sunumlar ve çalışma gruplarına katılma olanağı buldular.

Forum sayesinde ENQA, EQAR, UNESCO, QQI, TKTA, IKCA, QAA, AQAS, ANVUR, NOKUT, ARACIS başta olmak üzere pek çok kalite kuruluşu temsilcileri ile bilgi paylaşımı gerçekleştirme imkânı bulunurken, etkinlikte YÖKAK’daki gelişmelere dair de bilgilendirmelerde bulunuldu.

ENQA üyesi olarak YÖKAK, ENQA 2023 Genel Kurulu’nda ENQA yönetim kuruluna seçilecek beş yeni üye ve iki başkan yardımcılığı için oy kullandı. Yapılan seçim sonuçlarına göre Daniela Cristina Ghițulică (ARACIS, Romanya) ve Doris Herrmann (AQAS, Almanya) ikinci tam üç yıllık dönemleri için yeniden seçilirken, Péter Levente Lakatos (MAB, Macaristan) ilk üç yıllık dönemi için yeniden seçildi. Marilena Maniaci (ANVUR, İtalya) iki yıllık bir dönem için ve Kristin Vinje (NOKUT, Norveç) bir yıllık bir dönem için seçildi. Başkan Yardımcılığı seçimlerini ise Yönetim Kurulu üyeleri Daniela Cristina Ghitulica (ARACIS, Romanya) ve Doris Herrmann (AQAS, Almanya) kazandı.