Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliği (ENQA) Üyeleri Forumu’na katıldı.

19 - 21 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşen forumda YÖKAK Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Akademik Uzman Dr. Öğr. Üyesi M. Ayşegül Kozak Çakır da yer aldı. Kalite güvencesiyle ilgili devam eden politika ve uygulama geliştirmelerine odaklanan ENQA Üyeleri Forumu’nda, 2024'teki Bologna Bakanlar Konferansı'na giden yolda Avrupa Standartları ve Yönergelerinin (ESG) gelecekteki gelişimi ve kalite güvencesi öncelikleri için bilgi sağlamak üzere kalite ajanslarından toplanan anket sonuçlarının paylaşımı yapıldı.

Forumda akademik dürüstlük, akademik özgürlük ve sürdürülebilirlik gibi Avrupa yükseköğretiminin temel değerlerinin de temel hususlar olarak ortaya çıktığı toplantı ve sunumlar gerçekleştirilirken, katılımcılar bunlara ek olarak kalite güvence ajanslarının iyileştirme faaliyetlerine odaklanan faaliyetlere ilişkin uygulamaları paylaşma fırsatına sahip oldu.

Forum sayesinde ENQA, EQAR, TKTA, IQQA, ESU, QAA, AQAS, HCERES başta olmak üzere pek çok kalite kuruluşu temsilcileri ile bilgi paylaşımı gerçekleştirme imkanına sahip olan YÖKAK heyeti, YÖKAK’taki gelişmelere dair de bilgilendirmelerde bulundu.

Forum sırasında ayrıca ENQA'nın ana politika ve karar alma organı olan Genel Kurul toplantısı da gerçekleştirildi. YÖKAK’ın da üyesi olması dolayısıyla oy hakkına sahip olduğu genel kurulda, bir önceki kurul toplantı notları, bütçe ve ENQA yönetim kurulu kararları onaylandı. Yine aynı toplantı sırasında boş olan ENQA Yönetim Kuruluna oy birliği ile yeni bir üye seçimi gerçekleştirildi.