Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, 16 Eylül 2022 tarihinde Moldova Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk Bölgesinde faaliyette bulunan Komrat Devlet Üniversitesinde “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” başlıklı bir konferansa katıldı.

Komrat Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Taraclia Üniversitesi Rektörü Maria Paslari, Rektör Yardımcıları Fedora Terzi ve Vasil Condov, Dış İlişkiler Koordinatörü Inna Garanovscaia; Cahul Üniversitesi Dış İlişkiler ve Akademik Hareketlilik Ofisi Koordinatörü Elena Mandaji ve Komrat Devlet Üniversitesi yöneticileri ile akademisyenler katıldı.

Komrat Devlet Üniversitesinin daveti için teşekkür eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, modern bir kavram olan kalite güvencesinin eğitim sektörüyle ilişkisine değinerek başladığı sunumunda, kalite konusunda paydaşların anlayışındaki farklılıklar ve bunların uzlaştırılması, kalite güvencesinin hedefleri, kalite güvencesi yaklaşımları ile YÖKAK’ın benimsemiş olduğu kalite güvencesi ve akreditasyon çerçevesi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Konferans, katılımcıların katkıları ile soru-cevap şeklinde karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.