Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, TÜBA tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle hazırlanan Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği (TDUBAB) “Temel Bilimler ve Akademik Hayatın Gereksinimleri” Yaz Okulu’na konuk oldu.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası çalışmalarını yürüten akademisyenlerin yer aldığı programa Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan ve Türkiye’den 24 bilim insanı katıldı.

Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, TÜBA Rabi Medrese’de 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen programda “Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvencesi” konulu açılış dersine katıldı. Konuşmasında yükseköğretimde kalite güvencesinin; yükseköğretime erişimi artırarak, üniversitelerin temel fonksiyonları olan eğitim-öğretim, Ar-Ge ve toplumsal katkı faaliyetlerine katkı sağladığına değinen Prof. Dr. Kar, öğrencilerin ulusal ve küresel yeterliliklere sahip olarak yaşam becerilerinin donatılması, kritik ve analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması, esnek çalışabilme, kendini ifade edebilme şeklinde sıralanan 21’inci yüzyıl becerilerini de kazanmasının yolunun kalite güvencesinden geçtiğini kaydetti.

YÖKAK olarak üniversitelerin kendi ihtiyaçlarını benimsemesi ve bu ihtiyaçlara uygun bir modeli ortaya koyması için çalışmalarda bulunduklarını ifade eden Başkan Kar, Türk yükseköğretimi alanında hem üniversiteler hem de kurul açısından uluslararasılaşmaya da büyük önem verdiklerini, ENQA, APQN, CHEA, INQAAHE ve IQA gibi çatı kuruluşlara üye olduklarını ve ikili anlaşmalarla da diğer akreditasyon kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını anlattı.