ARTVİN - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Artvin Çoruh Üniversitesi ile Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) iş birliğinde Artvin’de düzenlenen “X. Muhasebe Düşünce Kampı” adlı programın özel oturumunda “Sürdürülebilir Kalkınma ve Kalite” konulu bir sunum yaptı.

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının 1970’li yılların sonunda benimsendiğini belirten Kar, kalkınma kavramının son yıllarda ise insani kalkınma bağlamında ele alındığını aktardı. Babil, Mezopotamya ve Orta Amerika’da Maya İmparatorluğu gibi sanayi-öncesi medeniyetlerin aşırı nüfus artışı ve buna bağlı kaynak azlığı nedenleriyle varlıklarını sürdüremediğini söyleyen Kar, Sanayi Devrimi ve Sömürgecilik ile birlikte insanın doğa üzerinde sınırsız hakimiyet kurma isteğinin arttığını, buna bağlı olarak ise çevre kirliliği ve doğal kaynakların tükenme hızının artması gibi sebeplerin sürdürülebilirlik kavramını öne çıkardığını anlattı.

Üniversitelerin dünyanın yaşadığı krizlere çözüm olarak sürdürülebilir bir gelecek için yeniden öne çıktığını belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, İspanya’da düzenlenen 2022 UNESCO Dünya Yükseköğretim Konferansı’nda sürdürülebilir kalkınmanın bu doğrultuda ana tema olarak belirlendiğini kaydetti. Başkan Kar, “Sürdürülebilir kampüs kapsamında yeşil alanların ve buna ayrılan bütçenin artması, akıllı bina, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil bina, karbon ayak izi, geri dönüşüm programı, dijitalleşme, su koruma alanı, su geri dönüşümü, etkin su kullanımı, sıfır emisyonlu araç, park alanı, araç yoğunluğunu azaltma, sürdürülebilirlik dersi, sürdürülebilirlik projeleri, sürdürülebilirlik yayınları gibi parametreler bulunmaktadır. Üniversitelerde bu çerçevede sürdürülebilirliğin müfredata alınması, dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi, enerji yönetimi sisteminin kurulması, yeşil alan miktarının artırılması ve atık yönetim sisteminin kurulması gerekir. Böylece gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılabilir, uluslararası sorumluluklara katkı sağlanabilir, eğitim kurumu olarak davranış kazandırılabilir ve ekonomiye katkı sağlanabilir” diye konuştu.

YÖKAK’ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerini “Toplumsal Katkı” başlığı altında toplumsal katkı performansı ölçütü içerisinde ele aldığını kaydeden Prof. Dr. Kar, “Bu ölçüt uyarınca yükseköğretim kurumlarından sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu biçimde toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratabilen toplumsal katkı faaliyetleri göstermeleri, ayrıca bu faaliyetlerini paydaş katılımını da gözeterek izlemeleri ve iyileştirmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda YÖKAK ölçütleri içerisinde yükseköğretim kurumlarının stratejik amaçlarını da sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu biçimde geliştirmeleri de dikkat çekmektedir” dedi.

Başkan Prof. Dr. Muhsin Kar, sunum öncesinde üniversitenin Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde 30 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen “X. Muhasebe Düşünce Kampı” adlı programın açılışında da bir konuşma yaptı. Kar, programın muhasebe biliminin bugünü ve geleceğinin tartışılması açısından önemine işaret ederek, konuşmasında muhasebenin tarihçesine ve geçmişteki muhasebe uygulamalarından örneklere yer verdi.