ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından daha önce Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında değerlendirilerek tam akredite edilen Ankara’daki üniversiteler ile birlikte “Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Metodolojisi Geliştirme Paydaş Toplantısı” düzenlendi.

YÖKAK’ta 20 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen toplantıda Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve TED Üniversitesi kalite komisyonlarından temsilciler yer aldı. Toplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çufalı ile YÖKAK uzmanları da katıldı.

KİDR Hazırlama Kılavuzunun metodolojisinde yapılacak düzenlemelere yönelik paydaş görüşü alınmasının amaçlandığı toplantıda katılımcılar görüşlerini ve önerilerini paylaştı. YÖKAK olarak paydaşların görüş ve önerilerine önem verdiklerini dile getiren Başkan Prof. Dr. Kocabıçak, toplantının sonunda katılımcılara teşekkür etti.