Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde ve İslam Dünyası Kalite Güvence Ajansları Birliği (IQA), Eğitim Kalite Güvence Ajansı (Azerbeycan), Yükseköğretim Kalite Ajansı (Kuzey Makedonya) Bağımsız Akreditasyon ve Derecelendirme Ajansı (Kazakistan),  Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), Moritanya Kalite Ajansı,  Ulusal Eğitim ve Araştırma Kalite Güvence Ajansı (Moldova Cumhuriyeti) ve Yükseköğretim ve Kalite Güvencesi Geliştirme Ajansı (Bosna Hersek) kuruluşlarının iş birliğinde 20-22 Mart 2023 tarihlerinde Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı düzenlenecektir.

Özet Bildiri Başvurusu ve Etkinlik Sayfası için tıklayınız.


Ana teması “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olan konferansın amacı, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmektir. Konferans alt temaları:

1.    Kalite Güvencesi Uygulamaları ve Sorunları

•    Veri Toplama, Veri Analizi ve Büyük Veri
• Kalite Güvencesine Metodolojik Yaklaşımlar
• Paydaş Katılımı
• Öğretim Performansının Geliştirilmesi
• Öğrenme Analitiği
• Araştırma Performansının Geliştirilmesi
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kalite Güvencesi
• 21 Yüzyıl Becerilerinin Müfredata Entegre Edilmesi
• Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Yeterliliği
• Programların Uygunluğu ve Kalitesi
• Akreditasyon

2. Kalite Güvencesinin Etkileri
• Kalite Kültürü
• İşbirliği, İletişim ağları ve Platformlar
• Uluslararasılaşma
• Politika Belirleme ve Kurumsal Kalitenin İyileştirilmesi
• Liderlik ve Yönetişim
• Kurumsal Etkililik ve Hesap Verebilirlik

3. Kalite Güvencesinde İyi Uygulama Örnekleri
• Toplumsal Katkı
• Uzaktan ve Çevrimiçi Öğrenme
• Sürdürülebilirlik
• Mikro Yeterlilikler
• Eşitlik, Çeşitlilik ve Katılımcılık

4. Kalite Güvencesinin Geleceği
• Kalite Güvencesinde Yeni Yaklaşımlar
• Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Ötesi
• Yükseköğretimde Küresel Eğilimler
• Yenilikçi Öğrenme ve Öğretme Alanları ve Yöntemleri


Konferans, kalite güvencesi alanında gerçekleşecek bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların tartışılacağı panellerin yanı sıra; uluslararası ve ulusal bazda kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı da sunabilecektir.

Bu doğrultuda, 20-22 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TOKİ yerleşkesinde (Gazi Mahallesi) gerçekleştirilecek olan konferansımıza ülkemizden ve dünyadan bilim insanları, kalite güvencesi ajansları ve diğer ilgililerin katılımlarından mutluluk duyarız.

Konferans dili Türkçe ve İngilizce olup özet ve tam metinler her iki dilde de kabul edilecektir. Konferans katılımı ücretsizdir. Bir katılımcı konferansa en fazla iki bildiri ile katılım sağlayabilir. Bildiri başvurularının, 200-350 kelimelik özet metinlerle, 01 Eylül - 15 Kasım 2022 tarihine kadar başvuru sistemi üzerinden yapılması gerekmektedir. Özet metinler hakemlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra, kabul edilen bildirilerin tam metinleri (en fazla 4000 kelime) ayrıca istenecektir.

Dinleyici olarak katılmak isteyenler için ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

Önemli Tarihler:

  • Başvuru ve özet metin gönderimi: 01 Eylül - 30 Kasım 2022
  • Kabul edilen bildirilerin sistem üzerinden ilan edilmesi: 30 Kasım 2022
  • Kabul edilen bildiriler için tam metinlerin sisteme yüklenmesi: 1 Aralık 2022 - 15 Şubat 2023
  • Tam metin bildirilerin Seçici Kurul tarafından kabul edilmesi 1 Şubat 2023 -10 Şubat 2023
  • Kongre Programının ilan edilmesi: 15 Şubat 2023
  • Özet kitapçığının yayımlanması: 15 Mart 2023

Not: Konferansta sunumu gerçekleştirilen bildiriler için, akabinde bildiri tam metin kitabı yayımlanacaktır. Tam metin bildirisini gönderdiği ve kabul aldığı halde, konferansa katılım sağlamayan katılımcıların bildirileri tam metin kitabında yer almayacaktır.

Bu kurallara ilişkin açıklık gerektiren hususlar için konferans@yokak.gov.tr adresine e-posta ile talebinizi bildirmenizi rica ederiz.