ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar başkanlığında “Sağlık Bilimleri Enstitüleri Pilot Çalışmasının Değerlendirilmesi” başlıklı bir toplantı gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya Prof. Dr. Muhsin Kar’ın yanı sıra YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, YÖKAK adına Sağlık Bilimleri enstitülerini değerlendirmek üzere görev yapan Değerlendirme Takımı üyeleri ve YÖKAK akademik uzmanları katıldı.

Başkan Kar, toplantının başında yaptığı değerlendirme konuşmasında, “Enstitünün kalite güvence sistemini, enstitüde yürütülen eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile enstitünün yönetim sistemini niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirilmesi lisansüstü eğitimin kurumsal anlamda yapılandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. İlk pilot uygulama olan Sağlık Bilimleri enstitülerinin değerlendirilmesi, diğer enstitülere de rehberlik etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu süreçte objektif değerlendirme ve yol gösterici olması açısından değerlendirme takımı üyelerinin katkısı oldukça büyüktür. Emekleri ve fedakârlıkları dolayısıyla her bir değerlendirme takımı üyesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Toplantıda YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu moderatörlüğünde Sağlık Bilimleri enstitüleri genelinde yapılan çalışmalar ve izlenimler, Değerlendirme Takımı üyeleri tarafından sunum yapılarak ele alındı.