OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 220 276 267 241 208 173
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 489 564 700 617 567 851
20- Doktora Öğrenci Sayısı 50 59 62 77 86 93
21- Toplam Öğrenci Sayısı 11125 13054 14024 12290 12106 12134
27- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 233 424 422 1998 815 3889
29- Öğretim Üyesi Sayısı 107 114 120 131 173 217
30- Öğretim Elemanı Sayısı 377 410 403 413 458 510
32- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 4,658 4,589 4,272 5,331 5,568 5,555

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 87 89 90 93 68 43
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85 84 88 94 66 49
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 94 91 92 90 82 65
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 91 93 94 97 86 11
5- SCIMAGO 821
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 82 79 86 94 100 108
9- Webometrics 9882 9076 8553 7756 4022 4098
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- QS Avrupa ve Orta Asya Sıralaması
13- USNEWS
14- NTU
15- ARWU
16- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
18- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 11 10 17 11 12 13
19- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 1 1 1
23- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 3 6 4 3 5
24- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 43 45 36 25 25 1
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 1 2 2 3 7
26- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 16 12 9 13 16

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 0,002
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,001 0,001 0,001 0,001
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 206 245
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında)
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak)
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 14,679 16,593 20,102 19,998 17,978 16,79
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 51,72 59,675 67,508 63,046 47,595 39,461
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 29,509 31,839 34,799 29,758 26,432 23,792
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,02 0,021 0,019 0,02 0,017 0,014
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,004 0,005 0,004 0,006 0,007 0,008
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,003 0,002 0,002 0,002 0,004 0,006
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,027 0,024 0,023 0,028 0,028 0,029
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 0,806 0,768 0,814 0,826 0,745 0,68

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 66 67 76 83 100 109
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,617 0,588 0,633 0,634 0,578 0,488
3- Atıf Sayısı 779 457 275 338 650 675
4- Atıf Puanı 5,766 4,991 4,197 2,723 1,328 1,507
5- Q1 Yayın Sayısı 13 10 15 15 21 21
6- Q1 Yayın Oranı 22,414 15,152 20,27 19,231 22,11 19,27
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 71 80 99 104 101 105
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,654 0,702 0,817 0,794 0,566 0,498
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,93 0,7 0,51 0,86 0,63 1,19
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 5 4 6 8 13 16
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 7 5 6,1 7,7 12,9 15,2
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1 1 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,3 1 1
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 7 6 4 7 2 14
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 9,9 7,5 4 6,7 2 13,3
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 12 8 10 16 19 10
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 18,2 11,4 12,3 16,3 22,1 10
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 2 4 3 1 1 2
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,019 0,035 0,025 0,008 0,006 0,009
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 395407 506108 135580 274384 25900 113902,41
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller)
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 3,72 4,026 4,7 4,13 2,405 2,544
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,467 0,518 0,517 0,588 0,497 0,429

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 381 498 3212 6068 2324 468
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 90 122 276 359 347 42