ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Gösterge Raporu - Anahtar Göstergeler

Ölçüt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1- Kuruma Ait Bilgiler

16- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı 396 299 308 367 684 743 955
19- Toplam Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 244 362 241 430 442 461 546
20- Doktora Öğrenci Sayısı 4
21- Toplam Öğrenci Sayısı 1450 2216 2638 2772 3327 4442 4726 5524
29- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Mezunlar Hariç) 380 404 431 659
31- Öğretim Üyesi Sayısı 73 82 111 140 183
32- Öğretim Elemanı Sayısı 171 179 217 242 283
34- (Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı 2,888 2,516 2,806 2,717 3,129 2,974 2,646

2- Kalite Güvence Sistemi

1- Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 79,94 74,64 91,01 92,19 82,12
2- Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 67 82,58 78,57 76,57 89,87
3- Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 85 79,79 93,23 91,53 91,74
4- Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi (% olarak) 100 84,5 62,5 86 76,01
5- SCIMAGO
6- Round University Ranking (RUR)
7- URAP Dünya Sıralaması
8- URAP Türkiye Sıralaması 133 121 120 131 125
9- Webometrics 7849 7467 7361 7515
10- Times Higher Education (THE)
11- QS
12- USNEWS
13- NTU
14- ARWU
15- TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi
17- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geri Bildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 7 192 298 291 131
18- Kurumun Dış Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı 2 2 1 2 2
22- Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı 1 1 2 6
23- Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı 11 1 6 3 18 18
24- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Gelen Öğretim Elemanı Sayısı 8 4 10
25- Öğretim Elemanı Değişim Programları İle Giden Öğretim Elemanı Sayısı 1 4 1 7

3- Eğitim ve Öğretim

1- Kurumun Web Sayfasından İzlenebilen, Program Bilgi Paketi Tamamlanmış Ön Lisans + Lisans + Yüksek Lisans + Doktora Programı Sayısının Toplam Program Sayısı'na Oranı 0,44 0,34 95,17 95,17 100
5- Çift anadal yapan lisans öğrenci oranı 0,015 0,013 0,016 0,013 0,015
6- Yan dal yapan lisans öğrenci oranı 0,02 0,013 0,01 0,007 0,005 0,005 0,004
7- Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı 1 1 1
8- Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı 1
9- Disiplinlerarası doktora program sayısı
10- Kurumda eğiticilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim elemanı sayısı 1 2 194 52
11- Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması 10,11 11,88 8,97 17,74 14,94
14- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda akredite olduğu belirtilen lisans programı sayısı
15- Akran değerlendirilmesi yapılan program sayısı (Akredite olmayan Programlar Arasında) 18 3 2
16- Öz değerlendirme yapılan program sayısı 53 60 58
17- İş dünyasının,mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranı (% olarak) 73,33 98 92,6
18- (TUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(TUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
19- (DUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(DUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
20- (EUS sınavında yerleşen mezun sayısı)/(EUS sınavına giren mezun sayısı) oranı
21- İşe yerleşmiş mezun sayısı 62 681 338
24- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı 18,673 19,687 17,548 17,62 15,067
25- Lisans ve Lisansüstü Programların Öğrenci Sayısı / Öğretim Üyesi Sayısı 43,74 42,976 34,306 30,457 23,301
27- (Toplam Öğrenci Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı 16,211 18,587 20,47 19,529 19,519
28- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı/Toplam Öğrenci Sayısı 0,157 0,103 0,094 0,093 0,145 0,135 0,173
29- Doktora öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı 0,001 0,001
30- Yabancı Uyruklu Öğretim elemanı Sayısı/Toplam Öğretim elemanı Sayısı 0,076 0,084 0,074 0,079 0,049
31- İdari personel sayısı/ Toplam öğrenci sayısı 0,071 0,053 0,052 0,047 0,039 0,038 0,039
32- İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısı 1,006 1,039 0,848 0,872

4- Araştırma ve Geliştirme

1- SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 25 37 30 38 70 88 107 110
2- Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı 0,521 0,854 0,793 0,764 0,546
3- Atıf Sayısı 358 433 369 549 918 1193 1073 849
4- Atıf Puanı 4,233 8,476 7,577 7,086 3,093
5- Q1 Yayın Sayısı 15 19 8 18 33 27 17 24
6- Q1 Yayın Oranı 65,22 52,78 30,77 50 50 32,53 17,17 23,3
7- Toplam Yayın (Döküman) Sayısı 49 60 26 3 2 2 1
8- Toplam Yayın (Döküman) Sayısının Öğretim Üyesi Sayısına Oranı 0,041 0,024 0,014 0,011
9- Alan Ağırlıklı Atıf Endeksi 0,88 0,74 0,67 0,74 0,51
10- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısı 18 26 16 2 1
11- Uluslararası İşbirliği ile Yapılmış Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 36,7 43,3 61,5 66,7 50
12- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısı 1
13- Üniversite Sanayi İşbirliği İle Yapılan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 1,7
14- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısı 7 3 3
15- İlk %10 luk Dilimde Atıf Alan Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 14,3 5 11,5
16- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısı 13 19 5 1 1
17- İlk %10 luk Dilimde Bulunan Dergilerdeki Yayın Sayısının Toplam Yayın Sayısına Oranı 37,1 42,2 22,7 50 50
18- Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 1 42
19- Öğretim Üyesi Başına Tamamlanan Dış Destekli Proje Sayısı 0,007 0,23
20- Tamamlanan dış destekli projelerin yıllık toplam bütçesi 374778 15,637
21- Sonuçlanan Patent, faydalı model veya tasarım sayısı 1 1 6 11
22- Faal olan öğretim üyesi teknoloji şirketi sayısı 1 1 2
23- TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı (TÜBA çeviri ödülü hariç)
24- Uluslararası ödüller (Kurumsal bazda yada Kurum adına yada resmi olarak kurum ile bağlantılı olarak alınan ödüller) 1 2 2 1 1 17
25- Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı 2,068 2,683 3,216 3,179 2,432
26- Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı 0,029 0,022

5- Toplumsal Katkı

1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı 2 17 20
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati 99 1377 2833 5575 1903 9566 9132
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı 2208 927 42794 3909