Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen ve Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan (YÖKAK) temsilcilerin de katılım sağladığı “Mikro Yeterliliklerde Ulusal Yaklaşımın Belirlenmesi Çalıştayı”, 18-19 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile mikro yeterlilikler alanında çalışma yapan ulusal ve uluslararası uzmanların da yer aldığı çalıştay, MYK Başkan Yardımcısı Mehmet Ordukaya, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ve TYÇ Kurulu Başkanı Ali Karagöz’ün açılış konuşmalarıyla başladı. 

İlk gününde mikro yeterlilikler kavramı, Avrupa’da mikro yeterlilikler yaklaşımı, mikro yeterliliklerin belgelendirilme, tanınma ve transfer olanakları ile mikro yeterliliklerde kalite güvence yaklaşımı gibi konuların ele alındığı çalıştayın ikinci günü, panel tartışması ve soru cevap bölümü ile başladı. 

İkinci günde üç oturum halinde “Ülkemizdeki Mikro Yeterlilik Örneklerinin Değerlendirilmesi ve Mikro Yeterliliklerin Temel Özelliklerinin Belirlenmesi, Tanımlama Yapılması”, “Mikro Yeterlilikler için Gerekli Kalite Güvence Ölçütlerinin Değerlendirilmesi” ve “Mikro Yeterlilikler Alanında Faaliyet Yürüten Paydaş Kuruluşların Belirlenmesi, İhtiyaçların ve Olası İş Birliği İmkânlarının Değerlendirilmesi” konularında masa çalışmaları gerçekleştirildi. 

Çalıştay, genel değerlendirme oturumu ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.