2018 Yılı Yükseköğretim Kalite Kurulu Kararları

31.01.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.1.1

Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.2

Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU’nun Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.3

Yükseköğretim Kalite Kurulu çalışmalarına destek sağlamak üzere daimi olarak “Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu”, “Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu” ve “Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu” kurulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.4

Yükseköğretim Kalite Kurulu daimi komisyonlarına aşağıdaki üyelerin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu

 • Aslıhan NASIR
 • İlker Murat AR
 • Sibel AKSU YILDIRIM
 • Tuğba YANPAR YELKEN
 • Tuncay DÖĞEROĞLU

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yetkilendirilmesi Komisyonu

 • Adem CEYLAN
 • Halil İbrahim ÇETİN
 • Sibel AKSU YILDIRIM
 • Sina ERCAN
 • Tuncay DÖĞEROĞLU

Tanıtım ve Paydaş İlişkileri Komisyonu

 • Ahmet ÇARHAN
 • Aslıhan NASIR
 • Çetin EROL
 • Hakan ÜLKEN
 • Tuğba YELKEN

KARAR.2018.1.5

7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi görevi Yükseköğretim Kurulu’ndan Yükseköğretim Kalite Kurulu’na devrolmuştur. Bu nedenle; Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve kılavuz oluşturulana kadar dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilme sürecinde 07.09.2016 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile kabul edilen Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönergede yer alan standartların geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.6

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (MÜDEK)’ Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin 01.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla beş yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.7

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (VEDEK) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin 19.12.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla beş yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.8

Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (EPDAD) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin 31.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.9

İletişim Araştırmaları Derneği’nin (İLAD) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden İletişim Araştırmaları Derneği’ne 31.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.10

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (SABAK) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne 31.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.1.11

Turizm Akademisyenleri Derneği’nin (TUADER) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Turizm Akademisyenleri Derneği’ne 31.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

28.02.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.2.1

Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzundaki “Kalite Güvence Sistemi”, “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı” ve “Yönetim Sistemi” ana başlıklarının altında yer alan soruların Ek.1’deki haliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

04.07.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.3.1

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği’nin (FEDEK) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği’nin (FEDEK) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin 09.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla beş yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.3.2

2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında aşağıda yer alan yükseköğretim kurumlarının değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

26.09.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.4.1

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında dış değerlendirmesi yapılan yükseköğretim kurumlarının kurumsal değerlendirme raporları ve yüseköğretim kurumlarının kurum iç değerlendirme raporları dikkate alınarak hazırlanan Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi 2017 Yılı Durum Raporu’nun Ek.1’deki haliyle kabul edilerek; kamuoyuna sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.4.2

Program akreditasyonu faaliyeti gösteren ulusal akreditasyon kuruluşlarının Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurularını değerlendirmek üzere aşağıda yer alan ölçütlerin kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

24.10.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.5.1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35 hükümlerine göre hazırlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin Ek.1’deki haliyle kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.5.2

2018 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 45 yükseköğretim kurumunun değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere Ek.2’de yer alan değerlendiricilerin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

26.12.2018 Tarihli Kararlar

KARAR.2018.6.1

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin (HEPDAK) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin talebi görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin geçerlilik süresinin 25.12.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla beş yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.6.2

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Deneği’nin (ECZAKDER) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi almak üzere yaptığı başvuru görüşüldü. Kurulun daha önceki dönemde hazırlamış olduğu “Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge” kapsamındaki değerlendirmeye istinaden Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne 26.12.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden güncellenecek dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin mevzuat ve değerlendirme kılavuzu uyarınca Kurulun tekrar değerlendirme hakkı saklı kalmak koşuluyla iki yıl süre ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.6.3

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu’nun Ek.1’deki şekliyle güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.6.4

Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu’nda yer alan Kurum Değerlendirme Formu’nun Ek.2’deki şekliyle güncellenmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR.2018.6.5

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve tanınması süreçlerinde kullanılmak üzere Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Tanınması ve Yekilendirilmesi Komisyonu tarafından hazırlanan Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz’un Ek.3’deki şekliyle kabul edilmesine ve 01.01.2019 tarihinden sonraki Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvurularında kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.