ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme programlarında yer alan takım başkanlarına ve paydaşlara yönelik olarak çevrim içi eğitim programı düzenlendi.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Prof. Dr. Kar, katılımcılara teşekkür ederek, eğitimin verimli geçmesini diledi. YÖKAK’ın kalite güvencesi sistemi hakkında bilgiler veren Başkan Kar, söz konusu kalite güvencesi sisteminin maddeler halinde çerçevelerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih Bardakcı da eğitimin amacını ve içeriğini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimin takım uyumu, empati kurma, bütüncül bakma, takım başkanlarının görüş ayrılıklarını giderip ortak bakışta buluşma gibi yetkinlikleri pekiştirmeyi amaçladığını ifade eden Doç. Dr. Bardakcı, Dış Değerlendirici Eğitim Programı’nın ikinci eğitimi olan Derinleşme Eğitimi’nin ayrıntılarından bahsetti. Eğitimin sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirileceği bilgisini veren Bardakçı, atölye etkinliklerinde elde edilecek bulguların son aşamada değerlendirileceğini kaydetti.

Açılış bölümünün ardından program, katılımcıların grup eğitimlerinin yapılacağı sınıflara dağılımları ile devam etti. Birinci bölümde YÖKAK Dereceli Değerlendirme Anahtarının yapısı ve işleyişi ele alınırken, katılımcılar anahtarın yapısı ve işleyişine ilişkin bir SWOT analizi yaptı. İkinci bölüm ise Olgu Belirleme Atölyeleri başlığı altında düzenlendi. Atölyelerde toplumsal katkı, öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme, öğretim yetkinliği, uluslararasılaşma, araştırma yetkinliği, kurumsal dönüşüm kapasitesi konuları ele alınırken, bölümler değerlendirme oturumları ve grup sunumları ile tamamlandı. Eğitim, değerlendirme ve kapanış oturumu ile sona erdi.