Misyon & Vizyon

Misyon

YÖKAK’ın misyonu, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmektir.

Vizyon

Kurulumuzun vizyonu, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında etkin ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olmaktır.

Kurul, tüm faaliyet ve süreçlerinde aşağıda yer alan temel değerleri benimsemektedir:

 • Tarafsızlık
 • Şeffaflık
 • Etik davranış
 • Bağımsızlık
 • İşbirliğine açıklık
 • Rehberlik
 • Yenilikçilik
 • Çeşitliliğe saygı

YÖKAK’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda belirlemiş olduğu stratejik amaçlar şunlardır:

 • Yenilikçi uygulamalar ile yükseköğretimde bürokratik yükü azaltılmış kalite güvencesi sistemini yapılandırmak, yaygınlaştırmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sisteminin gelişmesine destek vermek.
 • Kalite kültürünün yayılımını teşvik etmek ve tüm paydaşlar arasında işbirliğine dayalı ilişkiler kurmak.
 • Yükseköğretim kalite güvencesinin değerlendirilmesinde bağımsız, güvenilir, uzman ve kurumsallaşmasını tamamlamış bir kuruluş olmak.
 • YÖKAK’ın uluslararasılaşma düzeyini arttırarak tanınırlığını yükseltmek.

YÖKAK'ın Kalite Politikası şunlardır:

 • Sunulan hizmetleri paydaşların beklentileri doğrultusunda sürekli geliştirmek.
 • Kurum içi ve dışında kalite kültürünü güçlendirecek iklimi ve ortamı sağlamak.
 • Güçlü bir iç kalite güvence sistemi ile hizmet kalitesini güvence altına almak.