Komisyonlar
Görevler
 • Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takvimini belirlemek.
 • Değerlendirici eğitimleri vermek.
 • Değerlendirme takımlarını oluşturmak.
 • KİDR ve KGBR raporlarını inceleyerek Kurula sunmak.
 • İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak.
 • İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM (Başkan)
 • Prof. Dr. Aslıhan NASIR
 • Prof. Dr. Sina ERCAN
 • Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
 • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Kurul Çalışanları
 • Doç. Dr. M. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN
 • Ayhan KOÇER
 • Bahattin DEMİRLİOL
 • Faruk ALTUNTAŞ
İlgili Öğrenci Komisyonu Birimi
 • Mehmet BORA
 • Sena ÇATAL
 • Elif ÇİDAM
 • Simge AYYILDIZ
Görevler
 • Tescil başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak.
 • Tanınma başvurularını değerlendirerek Kurula sunmak.
 • Kurumların akreditasyon bilgilerini YÖK’e sunmak.
 • İtirazları değerlendirerek Kurula sunmak.
 • İlgili kılavuz ve dokümanları hazırlayarak Kurula sunmak.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL (Başkan)
 • Prof. Dr. Çetin EROL
 • Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM
 • Prof. Dr. Sina ERCAN
 • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Kurul Çalışanları
 • Dr.Ögr.Üyesi Yasin TUNÇ
 • Ayhan KOÇER
 • Harun KAPLAN
 • Musa Bahadır YURTTERİ
Görevler
 • Yükseköğretim kalite güvence sistemini yaygınlaştırmak.
 • İç ve dış paydaşlarla toplantılar düzenleyerek görüş almak.
 • Tanıtım amaçlı dokümanlar ve resmi internet sitesi aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmek.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN (Başkan)
 • Adem CEYLAN
 • Banu MÜDERRİSOĞLU
 • Prof. Dr. Çetin EROL
 • Hakan ÜLKEN
Kurul Çalışanları
 • Ömer Faruk YILDIZ
 • Erdem SARIAYDIN
 • Bahattin DEMİRLİOL
 • Çağrı BALIM
İlgili Öğrenci Komisyonu Birimi
 • Mehmet BORA
 • Sena ÇATAL
 • Erdoğan Taha AKBAŞ
 • Samet Ali YURDAKUL
 • Yusuf POLAT
Görevler
 • Yüksek öğretimde kalite güvencesi alanında evrensel norm ve ilkeleri takip etmek.
 • Yurt dışındaki muadillerle uluslararası iş birlikleri oluşturmak.
 • Kalite güvencesi alanındaki şemsiye kuruluşlar ile üyelikleri koordine etmek.
 • Uluslararası paydaşlarla çeşitli etkinlikler ve kıyaslama faaliyetleri düzenlemek.
 • Kurul’a uluslararası değerlendirici adaylarını önermek.
 • Kalite güvencesi alanında uluslararası uzmanlarla ilişkileri güçlendirmek.
 • Yüksek öğretimde son gelişmeler ve kalite güvencesi sorunları hakkında Kurul’u bilgilendirmek.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Aslıhan NASIR (Başkan)
 • Prof. Dr. Sina ERCAN
Kurul Çalışanları
 • Doç. Dr. M. Dilek AVŞAROĞLU ERKAN
 • Ömer Faruk YILDIZ
 • Erdem SARIAYDIN
 • Funda ÇANKAYA
 • Musa Bahadır YURTTERİ
İlgili Öğrenci Komisyonu Birimi
 • Sena ÇATAL
 • Burak Tunahan EKİNCİKLİ
 • Ömer Faruk SÖNMEZ
 • Simge AYYILDIZ
Görevler
 • Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında yayımlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporuna yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen İzleme Programı kapsamında yayımlanan İzleme Raporuna yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması kapsamında verilen kararlara ilişkin yapılacak itirazları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Kurul tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin şikayetleri değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ
 • Prof. Dr. Süheyda ATALAY
 • Prof. Dr. İlker Murat AR
 • Osman Seçkin AKBIYIK
Görevler
 • Etik kurallarına aykırı eylemleri şikâyet üzerine dış değerlendirme süreçlerinde değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını Kurul'a sunmak.
 • Akreditasyon kuruluşlarının, ‘Akreditasyon Kuruluşları için Gizlilik ve Etik Beyanı’na aykırı eylemlerini değerlendirmek.
 • Akademik çalışmalarda Kurul tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin başvuru, belge veya verileri değerlendirmek.
 • Etik Komisyonu’na yapılan başvuruların yıllık değerlendirmesini yapmak.
Kurul Üyeleri
 • Prof. Dr. Çetin EROL
 • Prof. Dr. Sina ERCAN
 • Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Kurul Çalışanları
 • Doç. Dr. Salih BARDAKCI
 • Burhan AĞIRMAN
 • Çağrı BALIM
 • Yiğit DEMİR
Görevler
 • Yükseköğretimde kalite kültürünün öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin yükseköğretimdeki kalite güvencesi süreçlerine ilişkin katılımlarını artırmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci katılımlı çalışmalar gerçekleştirmek.
 • Öğrenci değerlendirici havuzunda yer alacak öğrenci değerlendirici adaylarını belirlemek üzere Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu’na öneride bulunmak.
 • Komisyon tarafından ilgili yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu hazırlamak ve Kurul’a sunmaktır.
Kurul Üyeleri
 • Mehmet BORA (İstanbul Üniversitesi - Başkan)
 • Sena ÇATAL (TED Üniversitesi - Başkan Yardımcısı)
 • Burak Tunahan EKİNCİKLİ (Marmara Üniversitesi)
 • Elif ÇİDAM (Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi)
 • Erdoğan Taha AKBAŞ (Atatürk Üniversitesi)
 • Ömer Faruk SÖNMEZ (İzmir Demokrasi Üniversitesi)
 • Samet Ali YURDAKUL (İstanbul Medipol Üniversitesi)
 • Simge AYYILDIZ (Karabük Üniversitesi)
 • Yusuf POLAT (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Gonca ULUDAĞ (Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü)
Kurul Çalışanları
 • Dr.Ögr.Üyesi Gonca ULUDAĞ
 • Zehra ALTUNTAŞ
 • Harun KAPLAN
 • Mücella YAZICI