Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından düzenlenen, Avrupa Komisyonu’nun Eurydice (Avrupa Eğitim Bilgi Ağı) platformunun bir parçası olan Eurypedia (Avrupa Eğitim Sistemleri Online Ansiklopedisi) veri tabanının ve Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi (TES) kitabının güncellenmesi için çeşitli kurumlardan temsilcilerin çağrıldığı çalıştay, 30 Ekim-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Mersin Suphi Öner Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) temsilcilerin de katıldığı çalıştay açılış konuşmaları ile başladı. Ardından katılımcılara Eurydice, Eurypedia, TES ve grup çalışmalarının nasıl yürütüleceği hakkında bilgi verildi.

Beş günlük çalıştayda grup çalışmaları gerçekleştirildi. Öncelikle Eurypedia veri tabanı için “11.2. Yükseköğretimde Kalite Güvencesi” alt başlığı güncellendi. Ayrıca Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi (TES) kitabının güncellenmesi için YÖKAK’ın faaliyetleri ile ilgili başlıklara katkı sağlandı.

Çalıştay, grup moderatörlerinin yapılan güncellemeler hakkında sunumlarını gerçekleştirmesi ve katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile son buldu.