Uluslararası Değerlendirme Programlarına Ait Dokümanlar
Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) Kılavuzu Sürüm 1.0a
UKAP Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.0a
Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 1.0a
EK1 YÖKAK Etik Kuralları Sürüm 3.0
EK2 Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) Sözleşmesi Sürüm 1.0a
EK3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örnekleri 1.0a
EK5 Karşılaştırma Tablosu