ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Psikolojik Danışman Eğitimi, Süpervizyonu ve Akreditasyonu Sempozyumu’na katıldı.

Prof. Dr. Muhsin Kar, “Psikolojik Danışman Eğitiminde Standartlar” ana temasıyla 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi ortamda düzenlenen sempozyumun açılışında bir konuşma yaptı.

Ulusal ve uluslararası davetli konuşmacıların da yer aldığı sempozyumda “Farklı Bakış Açılarından Okul PDR Uygulamaları: Standartlar, İhtiyaçlar ve Öneriler”, “Psikolojik Danışman Eğitimi Ulusal Standartları”, “Psikolojik Danışman Eğitimi ve Akreditasyon Sürecinde Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Standartları”, “Psikolojik Danışman Eğitimi ve Akreditasyon Sürecinde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları ve Süpervizyon Standartları” konu başlıklarında oturumlar düzenlendi.