ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Başkent Üniversitesinde düzenlenen “Akreditasyonda Uluslararasılaşma” paneline konuşmacı olarak katıldı. Başkan Kar panelde “Yükseköğretim Kurumlarında Uluslararasılaşma” konulu bir sunum yaptı.

Alman AQAS Ajansı Direktörü Ronny Heintze’nin de konuşmacı olarak yer aldığı panel, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinde düzenlendi. Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Eyidoğan yaparken, panelin diğer konuşmacısı ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu oldu.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitenin akademik ve idari personelinin de katıldığı panelde kalite ve akreditasyon kavramını uluslararasılaşma bağlamında tarihsel bir çerçevede değerlendirerek, yükseköğretim kurumlarında uluslararasılaşma stratejilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi.

Panelde ayrıca AQAS Ajansı Direktörü Ronny Heintze “Dış Kalite Güvencesinin Uluslararasılaşması”, Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu da “Uluslararası Akreditasyon: AQAS Deneyimi” başlıklı sunumlarını yaptılar.