Uluslararası Çalışmalar

NAQA

Ukrayna Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ulusal Ajansı (NAQA) Avrupa Yükseköğretim sistemi ile entegre bağımsız, ulusal ve kurumsal kalite güvencesi sağlamak amacıyla 2014’te kurulmuştur. Merkezi Ukrayna’nın Kiev şehrinde olan kuruluş INQAAHE tam üyesi ve ENQA afiliye üyesidir.

British Council

1934 yılında kurulan British Council, uluslararası kültür ve eğitim fırsatlarında uzmanlaşan Birleşik Krallık merkezli bir organizasyondur. 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren organizasyon Birleşik Krallık ve diğer ülke vatandaşları için uluslararası fırsatlar yaratıyor ve bunlar arasında dünya çapında bir güven inşa etme çabası içindedir.

ARACIS

Romanya Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ajansı (ARACIS) 1999’da başlayan Bologna sürecinde yükseköğretim kalite güvencesi katmanını oluşturmak üzere 2005’te kurulmuştur. Merkezi Romanya Bükreş şehrinde olan kuruluş ENQA üyesi ve EQAR kayıtlı bir ajanstır.

EKKA

Estonya Yüksek ve Mesleki Eğitim Kalite Ajansı (EKKA), Estonya'daki yüksek ve mesleki eğitimin değerlendirilmesinden sorumlu ulusal kalite güvence ajansıdır. EKKA’nın misyonu, eğitim alanında kaliteyi teşvik etmek ve böylelikle Estonya toplumunun rekabet gücünü artırmaktır. EKKA, ENQA, INQAAHE ve CEENQA tam üyesidir. Ayrıca, Avrupa Yüksek Öğrenim Kalite Güvence Kaydı'na (EQAR) dahil edilmiştir.

TKTA

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından 29.12.2019 tarihinde imzalanan ilgili Kararnameye göre, Milli Eğitim Bakanlığı Akreditasyon ve Nostrifikasyon Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kamu tüzel kişiliği statüsünde Eğitimde Kalite Güvence Ajansı olarak yeniden düzenlenmiştir. Ajans, Azerbaycan'da ve uluslararası alanda kabul edilen standartlara dayalı olarak yüksek, orta ve ek eğitimin kalitesinin bağımsız olarak değerlendirilmesi alanında profesyonel ve uzmanlaşmış bir organdır.