APQN

Asia-Pacific Quality Network

Asia Pasific Quality Network (APQN), “sınırların ötesinde bir kalite bölgesi” oluşturmak ana amacı ile 2003 yılında kurulmuştur. Bu amaç kapsamında, Asya ve Pasifik bölgesinde yer alan kalite güvence ajanslarının çalışmalarını güçlendirerek ve aralarındaki işbirliğini genişleterek dünya nüfusunun yarısından fazlasını içeren bölgede yükseköğretim kalitesini artırmak misyonu ile çalışmalarını yürütmektedir. Kuruluşundan bu yana 41 ülke ve bölgeden 222 üyesi olan APQN, bölgede yükseköğretim konusunda en büyük ve en etkili uluslararası organizasyon haline gelmiştir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2019 yılında yürütülen Asya-Pasifik Kalite Ağı (Asia-Pacific Quality Network, APQN) tam üyelik başvuru sürecini 15.04.2020 tarihi itibariyle başarı ile tamamlamıştır.


Faaliyetler

25-26 Kasım 2020 tarihlerinde The Macao Polytechnic Institute (MPI) ve APQN ortaklığında, "Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education under the Pandemic" temalı uluslararası online konferans düzenlenmiştir. Söz konusu konferansa YÖKAK adına Kurul üyelerimizden Prof. Dr. Sina Ercan "Assessing Students' Learning Online: It's More Than Testing" başlıklı sunumu ile katılmıştır.

Sunumu indirmek için tıklayın