ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kuruluna (YÖKAK) yönelik 20-21 Temmuz 2022 tarihinde 2022 ENQA Kısmi Değerlendirmesi ile 2019 ENQA Tam Değerlendirmesinin İzlemesine Yönelik Saha ziyareti gerçekleştirildi.

YÖKAK’ın daha önce Avrupa Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Birliğine (ENQA) yapmış olduğu tam üyelik başvurusu 28 Nisan 2020 tarihli ENQA Kurulunca kabul edilmiş ve bunun sonucunda YÖKAK’ın 5 yıllık tam üyeliği onaylanmıştı.

Gerçekleştirilen saha ziyareti ve kısmi değerlendirme raporu ENQA süreçleri için bir ara değerlendirme niteliği taşımasının yanı sıra Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) tam üyelik gereksinimi için önemli bir adımı temsil ediyor. EQAR tescilinin başarı ile tamamlanması durumunda özellikle kalite güvencesi sağlanmış yeterliliklerin Avrupa’da diploma görünürlüğü ve denklik konusunda Türkiye adına önemli bir ilerleme kaydedileceği bekleniyor.

20-21 Temmuz tarihlerinde iki gün süren saha ziyareti kapsamında, ENQA paneli üyeleri Fiona Crozier, Brian Norton, Stanimir Boyadzhiev ve Goran Dakovic eşliğinde gerçekleştirilen odak grup toplantılarında YÖKAK’ın iç ve dış paydaşları ile görüş alışverişi gerçekleştirildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, “Bu kapsamda iki gün boyunca odak görüşmelerimizde ülkemizi temsil eden başta çalışanlarımız, ekibimiz ve Kurul üyelerimize, YÖKAK’ın üniversitede değişime katkısında tecrübelerini aktaran rektörlerimize, yükseköğretimde kalite güvencesini dert edinen değerlendiricilerimize, motivasyonları ile ENQA panelini etkileyen Kalite Elçisi öğrencilerimize süreçlerimize katkı sağlayan tüm dış paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Rapor sonuçlarının Ağustos ayında, EQAR üyeliği ile ilgili nihai kararın ise Aralık ayında netleşmesi bekleniyor.

ENQA Hakkında

ENQA, Avrupa genelinde yükseköğretim kalite güvencesi faaliyetlerinin eşgüdümünden sorumlu şemsiye bir kuruluştur. Bu kuruluş yükseköğretimde kalite güvencesi alanında Avrupa iş birliğini teşvik ederek, iyi uygulamaları geliştirmek, paylaşmak ve Avrupa kalite güvencesi boyutunu geliştirmek için bilgi ve uzmanlığını üyeleri ve paydaşları arasında yaygınlaştırarak katkıda bulunmaktadır.