ANKARA - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2021 yılında yapılan yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmeleri sonucunda hazırlanan “2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu” yayımlandı. 

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının sürekli gelişimine ve bireylerin evrensel yeterliliklere ulaşmasına katkı sağlamak üzere yükseköğretim alanında kalite güvencesi sistemini güçlendirmeyi amaçlayan YÖKAK, 2016 yılından itibaren Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, İzleme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve Ara Değerlendirme süreci ile yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini gerçekleştiriyor. 

YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının 2021 yılında yapılan dış değerlendirmeleri sonucunda, yürütülen tüm programların raporlarını analiz ederek 2021 Yılı Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Güvencesi Durum Raporu’nu oluşturdu. Rapor, yükseköğretim kurumlarının sürekli iyileşme ve gelişimlerine yönelik analizlerin yanı sıra politika geliştiriciler ve karar alıcılar, yükseköğretim sisteminin yönetimi, iş dünyası ve mezunlar, yükseköğretim kurumları, akreditasyon kuruluşları ve araştırmacılar gibi birçok paydaş için öneriler sunuyor. 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.