Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarından akademisyenler ile ulusal akreditasyon kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı paydaş toplantıları düzenlendi.

Çevrimiçi olarak 28 Aralık 2023 ve 4 Ocak 2024 tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleşen toplantılara YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak başkanlık yaptı. 

Üniversitelerden program akreditasyonu konusunda deneyimli akademisyenlerin katılımıyla 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşen toplantıda yükseköğretimde program akreditasyonu uygulaması ele alındı. Toplantıda yükseköğretim kurumlarının program akreditasyonu faaliyetinde bulunan ulusal akreditasyon kuruluşlarından beklentiler, program akreditasyonunun teşvik edilmesi, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gibi konular ele alındı.

Ulusal akreditasyon kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı 4 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen toplantıda ise yükseköğretim kurumlarındaki programlara yönelik akreditasyon sürecinde karşılaşılan zorluklar, riskler ve fırsatlar değerlendirildi.