Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logolu mezuniyet belgeleri için tanıtım programı düzenlendi. Programa Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu da katıldı.

Ankara’da 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen programda konuşan Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, YÖKAK’ın da kalite güvencesi alanında paydaşı konumunda bulunduğu TYÇ'nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu şekilde tasarlanan genel, mesleki ve akademik eğitim ve öğretim programları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesi olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Alpkan, TYÇ'nin Türkiye'de eğitim-öğretim sistemi içerisinde ve diğer öğrenme ortamlarında kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikleri kapsadığına dikkati çekti.

YÖKAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Çufalı, programda yaptığı konuşmasında YÖKAK’ın ve YÖKAK tarafından tanınan ve yetkilendirilen akreditasyon kuruluşlarının TYÇ kapsamında yükseköğretim programlarının kalite güvencesi konusundaki kilit rolünü vurguladı.

Programda protokol konuşmalarının ardından TYÇ’ye yerleştirilmiş program yeterliliklerini sunan yükseköğretim kurumlarının yöneticilerine plaket takdim edildi.

YÖKAK Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu, öğleden sonraki oturumda düzenlenen “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Bağlamında Bologna Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alanı Uyum Süreci ve Kalite Güvencesi Süreçleri: Kazanımlar, Beklentiler ve Mevcut Durum” adlı panelde konuşmacı olarak yer aldı.