Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ümit  KOCABIÇAK

Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK Başkan

1962 Sakarya doğumlu olan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden 1983 yılında mezun olan Kocabıçak, 1985 yılında İTÜ’de yüksek lisansını, 1994 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde doktorasını tamamlamıştır. Kocabıçak, 1995 yılında Sakarya Üniversitesinde Yardımcı Doçent, 1999 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat alanında Doçent, 2005 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalında Profesör unvanını almıştır.İdari görevleri arasında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Bilgisayar ve Araştırma Merkezi (BAUM) Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UZEM) bulunan Prof. Dr. Kocabıçak, 2010-2014 yılları arasında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 2014-2018 ve 2022-2023 tarihleri arasında Rektör Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2010 yılında Akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi'nin (SABİS) kurulmasına öncülük eden Kocabıçak, 2010-2019 ve 2022-2023 yılları arasında koordinatörlüğünü yapmıştır. Sakarya Üniversitesinin 2015 ve 2018 yıllarında aldığı EFQM Avrupa Kalite Ödülü’nün alınmasına katkı sağlayan çalışma ekibinin içinde yer alan Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI 1962 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında Polis Akademisi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Nottingham Üniversitesi Politika Okulu Uluslararası İlişkiler programında 1992’de yüksek lisans, 1999’da doktora eğitimini tamamladı. Siyasi Tarih alanında 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007’de Doçent, 2012’de Profesör oldu. 2015 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçti. 2014-2017 yılları arasında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) Başkanı olarak görev yaptı. Mart 2018-Nisan 2022 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüttü. Akademik hayatı boyunca Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Merkez Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Rektörlük görevi boyunca UI GreenMetric Türkiye Koordinatörü görevini de yürüttü. Siyasi Tarih, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa Hukuku, Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Sorunları, Türkiye’de Siyasal Hareketler, Dünyada Sorunlu Bölgeler gibi lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini verdi, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarında bulundu. Fransa, Macaristan, Litvanya, Kırgızistan, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerde Türkçe ve İngilizce dersler verdi, konferanslara konuşmacı veya oturum başkanı olarak katıldı. A.B.D., İngiltere, Almanya, İtalya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Arnavutluk, Tunus, S. Arabistan, Rusya, Kazakistan, G. Kore, Malezya gibi 20'den fazla ülkede bilimsel toplantı ve etkinliklere katıldı. Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, siyasi tarih, Türk dış politikası, Türk siyasal hayatı alanlarında Türkçe ve İngilizce olarak birçok dergi ve kitapta makaleleri ve kitap bölümleri yayınlandı, ulusal ve yerel TV programlarına katıldı. Temmuz 2022’den itibaren ÜAK adına YÖKAK Kurul Üyesi, Ağustos 2022’den itibaren YÖKAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU

Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU Kurul Üyesi

Feyza Arıcıoğlu 18.09.1963 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olmuştur (1986). Kariyerine İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalında tıpta uzmanlık öğrencisi olarak başlamış, aynı anabilim dalında yüksek lisansını (1988) ve doktorasını (1993) tamamlamış, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında yardımcı doçent (1994), doçent (1998) ve profesör (2004) olmuştur. Eş zamanlı olarak Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi Sinirbilim, Mississippi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri, Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Max-Planck Enstitüsü Psikiyatri Anabilim Dallarında konuk veya kadrolu öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Temel araştırma alanı nöropsikofarmakolojidir. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Psikofarmakoloji Araştırma Birimi kurucu başkanı (1996), Clinical and Experimental Health Sciences Dergisi kurucu ve baş editörü (2011-2015, 2018- ), Psychiatry and Clinical Psychopharmacology (2020) ve Psychiatry and Behavioural Sciences dergileri akademik editörüdür (2020). Halen Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü (2012-2015, 2018- ), Avrupa Sisteminde Biyotıp ve Sağlık Bilimlerinde Doktora Eğitimi Kurumu (ORPHEUS) Türkiye Büyükelçisi (2013- ), Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Birliği (CINP) Eğitim Komisyonu Üyesidir (2016- ). Ocak 2022’den itibaren YÖK adına YÖKAK Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA Kurul Üyesi

Prof. Dr. Vatan Karakaya, 1971 yılında Malatya’da doğdu. Lisans öğrenimini Fırat Üniversitesi Matematik Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında tamamladı. 2006 yılında Doçent, 2012 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümünde Profesör unvanını aldı. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Indiana University Bloomington’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2015 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Mesleki yaşamı boyunca YÖK Etik Kurulu Üyeliği, Üniversite ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, YTÜ Bologna Koordinatörlüğü ve Kurumsal Değerlendirme BEK Koordinatörlüğü, Enstitü Müdürlüğü, Üniversite Senatörlüğü, Bölüm Başkanlığı olmak üzere birçok akademik ve idari görevlerde bulundu. TÜBİTAK nezdinde bir 1001 projesi, İleri Matematik (Olimpiyat) Formatör Öğretmen konulu 4 proje, Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı kapsamında 4 proje, 9 Bilimsel Araştırma Projesi olmak üzere toplamda 18 projede Proje Yöneticiliği ve Proje Danışmanlığı yapmıştır. Uluslararası indeksli akademik yayınlar baz alınarak Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sırasıyla 2012-2013 Profesör ve Doçentler arasında yayın birinciliği, 2014 tüm öğretim üyeleri arasında yayın birinciliği ve en çok proje yapan Profesör ödüllerini almıştır. Alanında 120’nin üzerinde uluslararası indeksli ve hakemli makalesi, 130’dan fazla uluslararası bildirisi ve 4 kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca, Matematik-Metafizik ilişkisi, Matematik ve Zihin Felsefesi konularında çalışmalar yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden gelen 8 yüksek Lisans ve 15 doktoranta danışmanlık yapmıştır. Rektörlük görevi süresince Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde ekibiyle birlikte iki özgün kalite sistemi geliştirmiştir. Kurumsal yönetim ile ilgili Ahi Evran Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ile Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim süreçlerinin belirli standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve eğitimde kalite güvence sistemini oluşturmak amacıyla “Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı”nı (AYDEP) geliştirmiştir. BKYS kalite yönetim sistemi; 2021 yılında Sanayi Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescili ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan isim tescili de alınmıştır. Üniversitelerin uzaktan eğitim ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli yazılım AYDEP, Öğrenme Yönetim Sistemi olarak 2020 yılından itibaren kullanılmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Vatan Karakaya, 2015 yılından itibaren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü olarak akademik ve idari mesleki yaşamını sürdürmektedir. Ocak 2022’den itibaren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) adına YÖKAK Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Murat ÖNDER

Prof. Dr. Murat ÖNDER Kurul Üyesi

Prof. Dr. Murat ÖNDER, Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yönetim Bilimleri anabilim dalında öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı, danışman ve değerlendirici olarak yer almıştır. Kamu kurumlarında ve üniversitelerde, araştırma ve eğitim merkezi yöneticilikleri yapmıştır. Kamu ve özel sektöre yönelik stratejik planlama, performans, kalite vb. yönetim alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. 2015-2016 yılları arasında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Diaspora Araştırma Merkezinde başkanlık yapmıştır. 2014 yılında, TUBİTAK, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) görevini yürütmüştür. 2013 yılında, UNDP ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen “İç Güvenlik Güçlerinin Sivil Gözetimi” adlı projede uzman olarak yer almıştır. 2010-2012 yıllarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde (ÇASGEM) başkan ve aynı zamanda bakan danışmanı olarak çalışmıştır. Doktorasını, Florida State Üniversitesi'nde, Kamu Yönetimi ve Politikası alanında “Kar Amacı Gütmeyen Sektörün Ortaya Çıkışını ve Kapasitesini Açıklayan Faktörler: Rakip Teorilerin Test Edilmesi” adlı teziyle tamamlamıştır. Yüksek lisansını, Gazi Üniversitesinde “Toplam Kalite Yönetiminin Kamu Örgütlerinde Uygulanabilirliği: Ankara Büyükşehir Belediyesinde Ampirik Bir Araştırma” adlı teziyle tamamlamıştır. Araştırma ilgi alanları ve yayınları; karşılaştırmalı kamu yönetimi, karşılaştırmalı araştırma, yöntembilim, stratejik yönetim, performans, kalite, STK'lar, politika analizi, yönetişim ve yapay zekâ konuları üzerinde odaklanmıştır. Ocak 2022’den itibaren YÖK adına YÖKAK Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU

Prof. Dr. Şule Itır SATOĞLU Kurul Üyesi

Prof. Şule Itır Satoğlu, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden lisans derecesini ve sırasıyla 2002 ile 2008 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Doktora öğrenimi sırasında, State University of New York, Buffalo'da araştırmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Satoğlu, 2012-2018 yılları arasında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde müdür yardımcısı; 2018-2020 yıllarında İşletme Fakültesi dekan yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Satoğlu, halen öğrenci işlerinden sorumlu rektör yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Ali AZAR

Prof. Dr. Ali AZAR Kurul Üyesi

1966 yılında doğan Prof. Dr. Ali Azar, İlk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Öğretmenliği Anabilim dalından 1990 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede Yüksek Lisans Eğitimini 1993, Doktora Eğitimini ise 1998 yılında tamamladı. 1990-1993 yılları arasında Fizik Öğretmeni olarak görev yaptı. 1993-1998 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Şubat 1998’de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Fakültede görev yaptığı süresi içerisinde Bölüm Başkanlığı ve Dekan yardımcılığı görevini de yürüttü. Aynı üniversitede 2005-2011 yılları arasında Doçent olarak görevine devam etti. Mart 2011 itibarıyla Profesör unvanı alan Azar, 2011-2017 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2012-2016 yılları arasında ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji lisans programını tamamladı. 2017-2018 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü görevini vekâleten sürdürdü. Üniversitede görevi sürecinde, Kalite Kurul üyeliği, Bologna Komisyon üyeliği, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği, Eğitim Komisyon üyeliği ve Yükseköğretim Araştırma ve Uygulamaları Merkez Müdürlüğü görevleri gibi birçok görevde yer aldı. 2018-2019 tarihleri arasında ÖSYM’de Ölçme ve Değerlendirme ve Soru Hazırlama Merkezi Birimi’nde görev aldı ve bu süre zarfında MEB tarafından oluşturulan çalışma grubu içerisinde de görev yaptı. Halen Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Azar’ın SCI ve alan indeksli dergilerde yayınlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve basılmış birçok bildirisi, çok sayıda araştırma raporu ve kitaplarda ortak yazarlığı bulunmaktadır. Azar 1993 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından uluslararası yayın teşvik ödülü almıştır. Google akademik Skorlama sistemine göre i- index değeri 32, h- index değeri 22 olarak hesaplanmıştır. Kasım 2022’den itibaren MEB adına YÖKAK Kurul Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ali Azar evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN Kurul Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, 1971 Elazığ, Harput doğumludur, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 mezunudur. Gazi Üniversitesinde Halk Sağlığı Doktorası ve Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı, Ankara Üniversitesinde İş Sağlığı Doktorası yapmıştır. 1995’de SSK Yozgat Dispanserinde çalışma hayatına başlayan İlhan, Gazi Üniversitesinde 1999 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2004’de Öğretim Görevlisi, 2007'de Yardımcı Doçent, 2009'da Doçent, 2014'de Profesör olmuştur. 2014-2023 yıllarında İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı, 2018-2023 yıllarında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 2020-2023 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, 2021-2023 yılları arasında Tıp Fakülteleri Dekanları Konseyi Başkanlığı ve Yürütme Kurulu Üyeliği, 2020-2023 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Üyeliği, 2017-2020 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, 2011-2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yapmıştır. 2021 yılında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığına seçilmiştir. 2017 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Tanıma ve Denklik Komisyonu Sağlık Bilim Alanları Danışma Komisyonu Yürütücüsü olmuştur. Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi (2023-) ve Toplum Bilimleri Kurulu Üyesidir (2020-), Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS İş ve Meslek Hastalıkları Komisyonu Üyesidir (2021). İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesidir (2009-). Web of Science da 112 makalesi ve 1138 atıfı vardır, h indeksi 18’dir. WOS dışı hakemli dergilerde yayınlanmış 107 makalesi vardır, 29 adet kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlıkta Şiddet, Soma Maden Kazası ve Mevsimlik Tarım İşçileri konularını araştırmak amacı ile kurulan Araştırma Komisyonlarında Danışman ve Uzman olarak görev almıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında pek çok kurul, komisyon ve projede görev almıştır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezinde (EMCDDA), Türkiye Delegasyonu Üyesi, Konsültan, Danışman, Uzman olarak görev yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) Covid-19'un Sağlık Hizmetlerine Etkisi konusunda Konsültan olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ile onurlandırılmıştır. 09 Ağustos 2023’de yapılan seçimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanlığı’na seçilmiştir, aynı tarihinden itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Üyeliği görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL

Doç. Dr. İbrahim Halil KAYRAL Kurul Üyesi

1978 Yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi İİBF İktisat (İng) Bölümü mezunudur. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde sağlık işletmelerinde algılanan hizmet kalitesi üzerine çalışmasıyla Doktora eğitimini tamamlamış ve 2021 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçentlik unvanını almıştır. Sağlık Bakanlığı çatısı altında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nda ISQua ile imzalanan Uluslararası Akreditasyon Programı çalışmaları kapsamında, Bakanlık ile ISQua arasındaki koordinasyonun sağlanması başta olmak üzere, sağlıkta akreditasyon altyapısının kurulması ve hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları yürütmüştür. Bu faaliyetlerin ardından 2015 yılından itibaren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü/TÜSEB bünyesinde çalışmalarına devam eden Kayral, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon alanında uluslararası programlardan sorumlu olarak görev yapmakta ve aynı zamanda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünde Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir. “Beklenen, Gerçekleşen, Algılanan Hizmet Kalitesi ve Sağlık Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite” başlıklı kitabı ile ulusal ve uluslararası birçok kitap bölümü bulunmaktadır. Uluslararası Akreditasyon Komisyonu Konfederasyonu – CIAC Global Danışma Kurulu Onursal Üyesidir.

 İsmail DOĞAN

İsmail DOĞAN Kurul Üyesi

 Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU

Gülden Banu MÜDERRİSOĞLU Kurul Üyesi

Ankara, 1977 doğumlu, TÜRKAK Genel Sekreteri Banu MÜDERRİSOĞLU, Tevfik Fikret Lisesinden mezun olduktan sonra lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesinde yapmıştır. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve London City Univercity'de MA yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 2002 yılında başlayan MÜDERRİSOĞLU, yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde farklı kurum ve kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Medya- iletişim, istihdam, sivil toplum ve kamu diplomasisi alanlarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği destekli 10'dan fazla projede yönetim ve uygulama görevlerini yürüttü. TOBB ETÜ’de ve uluslararası şirketlerde kurumsal iletişim konusunda yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk annesi Müderrisoğlu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 Hakan ÜLKEN

Hakan ÜLKEN Kurul Üyesi

Hakan Ülken, 5174 sayılı yasaya tabi, yaklaşık 10000 üyesi bulunan Aydın Ticaret Odası’nın (AYTO) Başkanı’dır. Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Ülken, 04 Aralık 1978 tarihinde Aydın’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisansını ise Adnan Menderes Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır. İş hayatına özel sektörde başlayan Ülken, Aydın ve Bursa'da Mühendislik, İnşaat, Konaklama, Gıda ve Laboratuvar sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülken, 2009 yılında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meclis Üyeliğine, 2013 yılından bu yana AYTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş, 2018 yılında da tekrar güven tazelemiş olup hali hazırda; TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Genel Kurul Delegeliği, GEKA - Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı, Avrupa Parlamentosu Şirketler Meclisi Üyeliği (MEPE), İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Aydın Lisesi Mezunları Derneği Üyeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Vakfı (ADVAK) Mütevelli Heyeti Üyeliği, Aydın Genç İş Adamları Derneği Üyeliği, TEMA Vakfı Aydın Temsilciliği Üyeliği, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeliği, Astim Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Görevleri ve üyelikleri devam etmektedir. Ülken ayrıca; TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığı, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. 2017 yılından beri Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 Erdoğan Taha AKBAŞ

Erdoğan Taha AKBAŞ Kurul Üyesi (Öğrenci Üye)

Erzurum doğumludur. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisidir. Üniversitenin ilk yılında öğrenci temsilciliği yapan AKBAŞ, 2020-2021 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği kulübü başkanlığı, 2020-2022 yılları arasında Türk Eczacıları Birliği Gençlik Komisyonu (TEBGK) fakülte delegeliği ve 2022-2023 yılları arasında TEBGK Üst Komisyon üyeliği görevlerini yürüttü. 2019 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans programından 2021 yılında mezun oldu. 2020 Ekim ayı itibarıyla Üniversitesinin Kalite Koordinatörlüğünde Kısmi Zamanlı Öğrencilik, 2020 Kasım ayı itibarıyla Üniversitesinin Kalite Komisyonu üyeliği, 2020 Aralık ayı itibarıyla Fakülte Öz Değerlendirme Komitesi üyeliği, 2021 Ocak ayı itibarıyla Fakültesinde Birim Kalite Komisyonu üyeliği, 2021 Nisan ayı itibarıyla Fakültesinde Eğitim Komisyonu üyeliği, 2021 Haziran ayı itibarıyla Fakültesinin Strateji Geliştirme Komisyonu üyeliği, 2022 yılı Mart ayı itibarıyla Atatürk Üniversitesi Kalite Topluluğu kurucu başkanlığı ve 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla Üniversitesinin Senato üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla YÖKAK Öğrenci Komisyonu üyesi olan AKBAŞ, Öğrenci Komisyonu tarafından düzenlenen Kalite Elçisi Eğitim Programlarında (KEP) moderatörlük, “Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı” konulu seminer ve çalıştaylarda ise konuşmacı olarak deneyimleri bulunmaktadır. Üniversitesinde programının öz değerlendirme sürecinde, program güncelleme ve program akran değerlendirme süreçlerinde deneyim elde etmiştir. YÖKAK ve Eczacılık Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER)’nde öğrenci değerlendirici olan AKBAŞ, YÖKAK değerlendiricisi olarak 2021 ve 2022 yıllarında Kurumsal Akreditasyon ve İzleme Programları kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Benzer şekilde ECZAKDER değerlendiricisi olarak 2023 yılında saha ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Avrupa Öğrenci Birliği (ESU) Kalite Güvencesi Öğrenci Uzman Havuzu üyeliği deneyimi bulunmaktadır. Hala devam eden iki adet TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak yer alan AKBAŞ, 10’dan fazla Toplumsal Duyarlılık Projesinde araştırmacı ve gönüllü olarak yer almıştır. Ayrıca grafik tasarımla da yakından ilgilenmektedir.

 Mehmet YILMAZ

Mehmet YILMAZ Genel Sekreter

Mehmet YILMAZ 1970 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 1990 yılında mezun oldu. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisansını bitirdi ve aynı bilim dalında doktora dersleri aldı. 1993 yılında memuriyete başladığı Kırıkkale Üniversitesinde Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Araştırma Fon Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Sorumlusu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı V., Kalite Geliştirme Birimi Yöneticisi, Genel Sekreter Yardımcısı gibi görevlerde bulundu. Kamu Yönetimi, Organizasyon, kalite iyileştirme ve kalite değerlendirme gibi konularda çok sayıda eğitim ve sertifika aldı. Üniversitelerde Kalite Yönetimi konusunda konferanslar verdi. 2018 yılında atandığı Yükseköğretim Kalite Kurulu Genel Sekreterlik birimini kurdu ve halen devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.