Değerlendirici Başvuruları ve Değerlendiricilerin Seçimi

Değerlendirici Başvuruları ve Değerlendiricilerin Seçimi

YÖKAK tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirici olarak görev almak isteyen akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile işveren/profesyonel uygulayıcıların başvuru koşulları ve değerlendiricilerin seçimine ilişkin ilkeler Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi ile belirlenmiştir.
Değerlendirici Başvuru Koşulları
  • Yükseköğretim alanında yürütülen eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinde veya idari süreçlerde en az 10 yıl deneyime sahip olmak (öğrenciler hariç),
  • Ulusal ve/veya uluslararası dış değerlendirme ve/veya akreditasyon süreçlerinde deneyime sahip olmak (tercihen)
  • Öğrenci değerlendirici başvurusu hakkında detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.
Değerlendiricilerin Seçimi
  • Değerlendirme takımındaki değerlendirici sayıları kurumun yapısı ve büyüklüğüne göre belirlenir.
  • Değerlendiriciler belirlenirken cinsiyet ve coğrafi dağılım göz önünde bulundurulur.
  • Değerlendiriciler, değerlendirilecek yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim alanları dikkate alınarak belirlenir.
  • Değerlendirici olarak görevlendirilecek kişinin değerlendirici eğitimi alması gerekir.
  • Değerlendiriciler belirlenirken değerlendirici eğitimleri sonrasında gerçekleştirilen sınav sonuçları dikkate alınır.
  • Değerlendirici ile değerlendirilecek yükseköğretim kurumu arasında herhangi bir çıkar çatışması veya çakışması bulunmaması gerekir.